Organizačně-řídicí

Organizačně-řídicí předpisy upravují zejména činnosti organizačního nebo technicko-hospodářského charakteru.


Typ Řada Číslo (Číslo jednací) Název Účinnost od
Bp 8 Předpis pro poskytování výstrojních součástek, osobních ochranných pracovních a jiných prostředků zaměstnancům Hasičské záchranné služby státní organizace Správa železniční dopravní cesty 01.01.2014
Bp 36 Předpis pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků zaměstnancům Správy železniční dopravní cesty, státní organizace 01.01.2011
čj. 532/2013-TÚDC Pracovní instrukce. PI-IMS-7.5.18. Popis procesu a postupů nezávislého posuzování a analýzy rizik vybraných změn na infrastruktuře železniční dopravní cesty SŽDC ze dne 17. 8. 2011 01.02.2013
čj. 5602/2019-SŽDC-GŘ-O13 Výjimka č. 32 z předpisu SŽDC S3 "Železniční svršek", Díl XII, čl. 37 až 39 22.02.2019
čj. 10396/2018-SŽDC-GŘ-O18 Tvorba žádosti o vydání osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy celostátní nebo regionální a o osvědčení dopravce, spravování, revize a úpravy manuálů o systému bezpečnosti provozovatele dráhy a o systému provozování drážní dopravy u SŽDC 23.01.2018
čj. 14087/2018-SŽDC-GŘ-O12 Dohoda o zpravování strojvedoucích vlaků písemnými rozkazy pro traťový úsek Bernhardsthal Fbf – Wien 10.06.2018
čj. 16458/2015-O26 Posouzení výhledového rozsahu vlakotvorných a seřaďovacích stanic 27.09.2016
čj. 23038/2018-SŽDC-GŘ-O13 Výjimka č. 29 z předpisu SŽDC S3 "Železniční svršek", Díl XII, čl. 39 11.04.2018
čj. 33446/2017-SŽDC -GŘ-O10 Etický kodex zaměstnance státní organizace Správa železniční dopravní cesty 11.09.2017
čj. 41617/2017-SŽDC-GŘ-O26 Plán obchodní činnosti SŽDC s. o. 21.12.2017
čj. 42638/2018-SŽDC-GŘ-O24 Energetická politika Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Změna č. 1 05.09.2018
čj. 44494/2017-SŽDC-GŘ-O18 Shrnutí manuálu systému zajišťování bezpečnosti provozování drážní dopravy u Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (stav od 1. ledna 2019) 08.04.2018
čj. 48032/2018-SŽDC-GŘ-O24 Cíle a cílové hodnoty systému managementu hospodaření s energií na rok 2019 05.11.2018
čj. 48064/2017-SŽDC-GŘ-O10 Vnitřní pravidla zveřejňování profesních životopisů a pracovních kontaktů vedoucích zaměstnanců Správy železniční dopravní cesty, státní organizace 15.12.2017
čj. 50161/2017-SŽDC-GŘ-O18 Shrnutí manuálu systému zajišťování bezpečnosti provozování dráhy u Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (stav od 1. ledna 2019) 14.05.2018
čj. 50378/2017-SŽDC-GŘ-O10 Rozhodnutí generálního ředitele o postupu zaměstnavatele při nesjednání podnikové kolektivní smlouvy na období po 31. 12. 2017 01.01.2018
čj. S 2644/2013-OKŘ Bezpečnostní politika Správy železniční dopravní cesty, státní organizace 25.02.2013
čj. S 3622/2016-SŽDC-O12 Dodatkové ujednání ke Smlouvě o navázání infrastruktur pro pohraniční trať a pohraniční stanice Horní Dvořiště – Summerau ve znění změny č. 1 (účinnost od 9. 12. 2018) 01.05.2016
čj. S 3949/2013-OSB Shrnutí manuálu systému zajišťování bezpečnosti provozování drážní dopravy u Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (stav od 2. října 2017) 08.04.2013
čj. S 3949/2013-OSB Shrnutí manuálu systému zajišťování bezpečnosti provozování drážní dopravy u Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (stav od 15. října 2015) 08.04.2013

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC