Organizačně-řídicí

Organizačně-řídicí předpisy upravují zejména činnosti organizačního nebo technicko-hospodářského charakteru.


Typ Řada Číslo (Číslo jednací) Název Účinnost od
Směrnice SM105 Změny během výstavby, Změna č. 1 12.10.2018
Směrnice SM123 Nabývání nemovitého majetku (mimo investic) do práva hospodařit pro SŽDC 25.09.2018
Směrnice SŽDC č. 20 Směrnice pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace Správa železniční dopravní cesty, změna č. 1 (účinnost od 28. 11. 2017) 28.11.2017
Směrnice SŽDC č. 20 Směrnice pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace Správa železniční dopravní cesty ve znění změny č. 1 01.08.2017
Směrnice SŽDC č. 30 Zásady rekonstrukce celostátních drah České republiky nezařazených do evropského železničního systému 01.05.2008
Směrnice SŽDC č. 32 Zásady rekonstrukce regionálních drah 01.01.2008
Směrnice SŽDC č. 34 Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky, na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu státní organizace Správa železniční dopravní cesty ve znění změn 01.10.2007
Směrnice SŽDC č. 34 Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky, na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu státní organizace Správa železniční dopravní cesty - Změna č. 1 15.02.2012
Směrnice SŽDC č. 35 Směrnice, kterou se stanovují technické specifikace vlakových rádiových zařízení a zásady pro jejich přípravu a realizaci na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu 02.06.2017
Směrnice SŽDC č. 36 Koncepce diagnostiky závad jedoucích železničních kolejových vozidel - změna č. 1 15.08.2013
Směrnice SŽDC č. 36 Koncepce diagnostiky závad jedoucích železničních kolejových vozidel ve znění změny č. 1 (účinnost od 15. srpna 2013) 01.05.2008
Směrnice SŽDC č. 42 Hospodaření s vyzískaným materiálem 07.01.2013
Směrnice SŽDC č. 43 Oběh dokladů pro faktury zhotovitele akcí OPD státní organizace Správa železniční dopravní cesty - změna č. 2 27.12.2017
Směrnice SŽDC č. 43 Oběh dokladů pro faktury zhotovitele akcí OPD státní organizace Správa železniční dopravní cesty ve znění změny č. 2 (účinnost od 27. prosince 2017) 20.02.2015
Směrnice SŽDC č. 48 Směrnice o zpracování, kontrole, vedení a předkládání dokumentace požární ochrany ke schválení - novelizace 05/2011 - změna č. 2 01.09.2017
Směrnice SŽDC č. 48 Směrnice o zpracování, kontrole, vedení a předkládání dokumentace požární ochrany ke schválení - novelizace 05/2011 - ve znění změny č. 1 až 2 (účinnost od 1. září 2017) 01.05.2011
Směrnice SŽDC č. 49 Směrnice o školení a odborné přípravě zaměstnanců v oblasti požární ochrany ve znění změn č. 1 a 2 (účinnost od 1. září 2015) 01.06.2012
Směrnice SŽDC č. 55 Výkony v souvislosti s realizací plánu investiční výstavby železniční dopravní infrastruktury ve znění změny č. 1 (účinnost od 14. dubna 2014) 01.10.2012
Směrnice SŽDC č. 55 Výkony v souvislosti s realizací plánu investiční výstavby železniční dopravní infrastruktury - změna č. 1 14.04.2014
Směrnice SŽDC č. 56 Směrnice o požární bezpečnosti při svařování ve státní organizaci Správa železniční dopravní cesty 01.02.2014

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC