Organizačně-řídicí

Organizačně-řídicí předpisy upravují zejména činnosti organizačního nebo technicko-hospodářského charakteru.


Typ Řada Číslo (Číslo jednací) Název Účinnost od
MP M20/MP008 Správa prostorové polohy kolejí a správa dat staničení pro projekční účely 01.11.2016
MP M20/MP010 Účelová železniční mapa velkého měřítka 03.08.2018
MP S45375/2016-SŽDC-O12 Metodický pokyn k podílování pracovní doby zaměstnanců úseku řízení provozu pro externí subjekty nebo jiné organizační složky Správy železniční dopravní cesty, státní organizace 01.12.2016
MP SŽDC SM53/MP1 Sjednocení postupu při uzavírání rámcových dohod 15.03.2018
N 1 Tvorba a vydávání vnitřních předpisů a služebních rukovětí 01.01.2018
Ob 1 díl I Vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz zaměstnance, ve znění změny č. 1 (účinnost od 25. února 2015) 01.04.2014
Ob 1 díl I Vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz zaměstnance - Změna č. 1 25.02.2015
Ob 1 díl II Vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí subjekt - Změna č. 1 25.02.2015
Ob 1 díl II Vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí subjekt, ve znění změny č. 1 (účinnost od 25. února 2015) 01.04.2014
Ob 14 Předpis pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany Správy železniční dopravní cesty, státní organizace - Změna č. 1 01.05.2014
Ob 14 Předpis pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, ve znění změny č. 1 (účinnost od 1. května 2014) 01.01.2012
Op 10 Předpis pro výměnu dokumentů v elektronické formě 01.07.2005
Opatření 2673/2014-O12 Opatření náměstka generálního ředitele pro řízení provozu ke kontrolní činnosti 01.02.2014
Opatření 10068/2016-SŽDC-O11 Opatření náměstka generálního ředitele pro řízení provozu k zahájení rutinní konstrukce výlukových nákresných jízdních řádů v IS KADR 01.04.2016
Opatření 41682/11-O11 Opatření k evidenci provozních výkonů železničních stanic v aplikaci ADPV ve znění změny č. 1 (účinnost od 1. dubna 2012) 01.09.2011
Pokyn GŘ č. 1/2014 Malorozměrová relé - konstrukční změny 01.03.2014
Pokyn GŘ č. 2/2013 Správa železničního sdělovacího zařízení - změna č. 1 04.07.2014
Pokyn GŘ č. 2/2013 Správa železničního sdělovacího zařízení ve znění změny č. 1 (účinnost od 4. července 2014) 24.04.2013
Pokyn GŘ č. 2/2014 Diagnostika tělesa železničního spodku tratí SŽDC prostřednictvím georadaru 18.04.2014
Pokyn GŘ č. 3/2009 Pokyn k rušení drážních vozidel 15.05.2009

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC