Organizačně-řídicí

Organizačně-řídicí předpisy upravují zejména činnosti organizačního nebo technicko-hospodářského charakteru.


Typ Řada Číslo (Číslo jednací) Název Účinnost od
Pokyn GŘ č. 7/2017 Poskytování prostor pro provozní součásti zařízení služeb – železniční stanice dopravcům osobní drážní dopravy 01.04.2017
Pokyn GŘ č. 10/2013 Posuzování přípustnosti speciálních vozidel dodavatelů pro technologické využití při pracích na železničních drahách v majetku ČR, se kterým má právo hospodařit SŽDC 01.01.2014
Pokyn GŘ č. 10/2015 Cyklické broušení pojížděných součástí výhybek a výhybkových konstrukcí 01.01.2016
Pokyn GŘ č. 13/2017 Pravidla pro používání obchodní firmy, nového loga a jednotného vizuálního stylu státní organizace Správa železniční dopravní cesty a jejich postupná realizace 07.08.2017
Pokyn GŘ č. 14/2012 Mimořádné události - státní dozor, správní řízení, bezpečnostní doporučení 18.01.2013
Pokyn GŘ č. 16/2013 Zásady posuzování možnosti optimalizace traťových rychlostí ve znění změny č. 1 (účinnost od 1. června 2014) 13.09.2013
Pokyn GŘ č. 19/2017 Projekt vytvoření, zavedení a udržování systému managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001 28.11.2017
Pokyn GŘ č. 20/2017 Pokyn pro kontrolu výkonu práce strojvedoucích u SŽDC 14.12.2017
Pokyn GŘ č. 22/2017 Pravidla pro používání obchodní firmy, nového loga a jednotného vizuálního stylu státní organizace Správa železniční dopravní cesty a jejich postupná realizace 14.12.2017
Pokyn OST č. 1/2011 Převzetí předpisů akciové společnosti České dráhy 05.04.2011
Pokyn PO-1/2016-NSM Stanovení stejnokrojových náležitostí - Změna č. 1 17.05.2018
Pokyn SŽDC PO-3/2018-GŘ Rámcová dohoda o ochraně důvěrných informací 28.02.2018
Pokyn SŽDC PO-4/2018-O30 Pokyn ředitele O30 k zpracování postupů v případě anonymního oznámení o uložení nebo nálezu podezřelého předmětu 13.02.2018
Pokyn SŽDC PO-5/2018-GŘ Metodika ztrát a nálezů - Oprava č. 1 04.05.2018
Pokyn SŽDC PO-5/2018-GŘ Metodika ztrát a nálezů ve znění opravy č. 1 (účinnost od 4. května 2018) 28.02.2018
Pokyn SŽDC PO-7/2018-GŘ Zahájení a provoz informačního systému sledování pomalých jízd verze 2 16.03.2018
Pokyn SŽDC PO-8/2018-GŘ Pokyn pro poskytování náborového příspěvku 01.02.2018
Pokyn SŽDC PO-10/2018-GŘ Pokyn GŘ pro integraci organizačních jednotek 19.03.2018
Pokyn SŽDC PO-11/2018-GŘ Pokyn GŘ pro stanovení procesů zajišťovaných Centrem sdílených služeb pro organizační složky Správy železniční dopravní cesty, státní organizace 01.04.2018
Pokyn SŽDC PO-18/2018-ŘO18 Zajištění ochrany osobních údajů při zjišťování příčin a okolností vzniku mimořádných událostí, smrtelných a určených pracovních úrazů 06.06.2018

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC