Organizačně-řídicí

Organizačně-řídicí předpisy upravují zejména činnosti organizačního nebo technicko-hospodářského charakteru.


Typ Řada Číslo (Číslo jednací) Název Účinnost od
Pokyn SŽDC PO-19/2018-GŘ Řešení veřejné podpory při investiční činnosti do budov ON 20.06.2018
Pokyn SŽDC PO-20/2018-GŘ Pokyn generálního ředitele k povinné elektronizaci veřejných zakázek v podmínkách Správy železniční dopravní cesty, státní organizace 22.06.2018
Pokyn SŽDC PO-21/2018-NPS Pokyn náměstkyně GŘ pro provozuschopnost dráhy - Zajištění ochrany osobních údajů při administraci, evidenci, organizaci a výkonu zkoušek prováděných podle předpisu SŽDC Zam1 26.07.2018
Pokyn SŽDC PO-23/2017-GŘ Systémová diagnostika tělesa železničního spodku na tratích SŽDC prostřednictvím georadaru v roce 2018 04.01.2018
PPD č. 2/2015 Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy. Výměny zemních lan a vodičů při stavbách, opravách a rekonstrukcích venkovních vedení vn a vvn, které křižují železniční dopravní cestu ve vlastnictví státu 01.03.2015
PPD č. 3/2014 Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy. Ověřovací provoz organizování drážní dopravy na trati vybavené radioblokem – druhá etapa – změna č. 1 20.09.2015
PPD č. 3/2014 Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy. Ověřovací provoz organizování drážní dopravy na trati vybavené radioblokem – druhá etapa – ve znění změny č. 1 (účinnost od 20. září 2015) 14.12.2014
PPD č. 4/2014 Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy. Organizační opatření k zavedení změny č. 2 předpisu SŽDC D1 a SŽDC D3, zavedení nového předpisu SŽDC D4 - změna č. 1 11.09.2015
PPD č. 4/2014 Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy. Organizační opatření k zavedení změny č. 2 předpisu SŽDC D1 a SŽDC D3, zavedení nového předpisu SŽDC D4 ve znění změny č. 1 (účinnost od 11. září 2015) 09.12.2014
PPD č. 4/2017 Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy. Opatření k provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel 15.03.2017
PPD č. 5/2010 Pokyn provozovatele dráhy stanovující pravidla pro měření a zjišťování na železniční dopravní cestě prováděné v zájmu externích subjektů 01.09.2010
PPD č. 5/2016 Pokyn provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy. Měření odběru trakční elektřiny na elektrických hnacích vozidlech - příprava, realizace a provoz 24.08.2016
PPD č. 7/2011 Pokyn provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy. Přístup interních a externích subjektů k technologické datové síti 01.02.2012
PPD č. 8/2010 Pokyn provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy. Stanovení základního rádiového spojení na železniční dopravní cestě provozované Správou železniční dopravní cesty, státní organizací - změna č. 4 01.01.2016
PPD č. 8/2010 Pokyn provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy. Stanovení základního rádiového spojení na železniční dopravní cestě provozované Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, ve znění změn č. 1 až 4 (od 1. ledna 2016) 01.11.2010
Příkaz SŽDC PR-1/2018-NPS Příkaz náměstkyně GŘ pro provozuschopnost dráhy - Administrace, evidence, organizace a výkon zkoušek prováděných podle předpisu SŽDC Zam1 zaměstnanci Generálního ředitelství, úseku provozuschopnosti dráhy 26.07.2018
Řád Čj. 30600/2018-SŽDC-GŘ-O22 Provozní řád serverovny SŽDC v budově CDP Praha 25.06.2018
Řád R1/1 Organizační řád Generálního ředitelství 01.03.2017
Řád R1/1 Organizační řád Generálního ředitelství ve znění změny č. 1 až 5 (účinnost od 1. ledna 2017 26.06.2015
Řád R1/2 Organizační řád Stavební správy západ - změna č. 3 01.09.2017

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC