Organizačně-řídicí

Organizačně-řídicí předpisy upravují zejména činnosti organizačního nebo technicko-hospodářského charakteru.


Typ Řada Číslo (Číslo jednací) Název Účinnost od
PPD č. 5/2010 Pokyn provozovatele dráhy stanovující pravidla pro měření a zjišťování na železniční dopravní cestě prováděné v zájmu externích subjektů 01.09.2010
PPD č. 5/2016 Pokyn provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy. Měření odběru trakční elektřiny na elektrických hnacích vozidlech - příprava, realizace a provoz, ve znění změny č. 1 (účinnost od 22. 8. 2018) 24.08.2016
PPD č. 5/2016 Pokyn provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy. Měření odběru trakční elektřiny na elektrických hnacích vozidlech - příprava, realizace a provoz 24.08.2016
PPD č. 7/2011 Pokyn provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy. Přístup interních a externích subjektů k technologické datové síti 01.02.2012
PPD č. 8/2010 Pokyn provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy. Stanovení základního rádiového spojení na železniční dopravní cestě provozované Správou železniční dopravní cesty, státní organizací - změna č. 4 01.01.2016
PPD č. 8/2010 Pokyn provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy. Stanovení základního rádiového spojení na železniční dopravní cestě provozované Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, ve znění změn č. 1 až 4 (od 1. ledna 2016) 01.11.2010
PPD PPD č. 5/2018 Pokyn provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy - Provozní opatření k průjezdu vlaků elektrické trakce přes neutrální úsek v žst. Ošelín 01.10.2018
PPD SŽDC PPD-2/2018 Pokyn provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy - Testy kompatibility palubních a traťových částí systému ERTMS/ETCS úrovně 2 01.09.2018
Příkaz SŽDC PR-1/2018-NPS Příkaz náměstkyně GŘ pro provozuschopnost dráhy - Administrace, evidence, organizace a výkon zkoušek prováděných podle předpisu SŽDC Zam1 zaměstnanci Generálního ředitelství, úseku provozuschopnosti dráhy 26.07.2018
Řád Čj. 30600/2018-SŽDC-GŘ-O22 Provozní řád serverovny SŽDC v budově CDP Praha 25.06.2018
Řád R1/1 Organizační řád Generálního ředitelství 01.03.2017
Řád R1/1 Organizační řád Generálního ředitelství ve znění změny č. 1 až 5 (účinnost od 1. ledna 2017 26.06.2015
Řád R1/2 Organizační řád Stavební správy západ - Změna č. 2 10.03.2015
Řád R1/3 Organizační řád Stavební správy východ 01.10.2017
Řád R1/5 Organizační řád Technické ústředny dopravní cesty 01.12.2017
Řád R1/6 Organizační řád Správy železniční energetiky 01.11.2017
Řád R1/8 Organizační řád Správy železniční geodézie Praha změna č. 1 01.02.2017
Řád R1/9 Organizační řád Správy železniční geodézie Olomouc změna č. 1 (účinnost 1.2.2017) 01.02.2017
Řád R1/9 Organizační řád Správy železniční geodézie Olomouc se změnou č. 1 až č. 2 01.07.2018
Řád R1/11 Organizační řád Oblastního ředitelství Hradec Králové - Změna č.4 01.01.2017

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC