Organizačně-řídicí

Typ
Vlastník SŽDC
Předpisová řada PPD
Číslo (číslo jednací) č. 8/2010
Celý název dokumentu nebo vnitřního předpisu Pokyn provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy. Stanovení základního rádiového spojení na železniční dopravní cestě provozované Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, ve znění změn č. 1 až 4 (od 1. ledna 2016)
Účinnost od 01.11.2010
Gestorský útvar Odbor automatizace a elektrotechniky (O14)
Gestor Rosa Marek, Ing.
Email gestora rosa@szdc.cz
Typ dokumentu Organizačně-řídicí
Cena za know-how 0,00 Kč
Počet vydaných změn 7
Údaje o vydaných změnách Změna č. 1, čj. S 10259/2012-OAE, účinnost od 01.04.2012; změna č. 2, čj. S 50349/2014-O14, účinnost od 16.12.2014; změna č. 3, čj. S 35560/2015-SŽDC-O14, účinnost od 30.09.2015; změna č. 4, čj. 50711/2015-SŽDC-O14; čj. 10259/2012-OAE-II.vyř.; čj. 31430/2013-O14/II.vyř.; čj. 24589/2014-O14
Souvisící vnitřní předpisy
Formát listinné podoby vydáno pouze elektronicky

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC