Provozně-technické

Provozně-technické předpisy upravují zejména (a) hlavní provozní, technické či jiné činnosti, nebo (b) slouží ke stanovení jednotných standardů, závazných požadavků či podmínek.


Typ Řada Číslo (Číslo jednací) Název Účinnost od
Rozhodnutí GŘ č. 3/2012 Zrušení směrnice SŽDC (ČSD) KN4/1 – Směrnice k vyhotovování výkazu vozidel pro nákladní vlak 01.09.2012
S 3 Železniční svršek - Změna č. 2 01.10.2014
S 3/1 Práce na železničním svršku ve znění změny č. 2 01.01.2010
S 3/2 Bezstyková kolej 01.09.2013
S 3/3 Železniční svršek úzkorozchodných drah 01.01.2003
S 3/4 Nedestruktivní zkoušení kolejnic 01.02.1997
S 3/5 Svářečské práce na součástech železničního svršku 01.09.2013
S 3 díl I Železniční svršek. Základní ustanovení ve znění změn č. 1 a 2 (účinnost od 1. října 2014) 01.10.2008
S 3 díl II Železniční svršek. Zařazení kolejí a výhybek do řádů ve znění změn č. 1 a 2 (účinnost od 1. října 2014) 01.10.2008
S 3 díl III Železniční svršek. Zajištění prostorové polohy koleje ve znění změn č. 1 a 2 (účinnost od 1. října 2014) 01.10.2008
S 3 díl IV Železniční svršek. Kolejnice ve znění změn č. 1 a 2 (účinnost od 1. října 2014) 01.10.2008
S 3 díl IX Železniční svršek. Výhybky a výhybkové konstrukce ve znění změn č. 1 a 2 (účinnost od 1. října 2014) 01.10.2008
S 3 díl V Železniční svršek. Kolejnicové podpory ve znění změn č. 1 a 2 (účinnost od 1. října 2014) 01.10.2008
S 3 díl VI Železniční svršek. Spojovací a upevňovací součásti železničního svršku ve znění změn č. 1 a 2 (účinnost od 1. října 2014) 01.10.2008
S 3 díl VII Železniční svršek. Sestavy železničního svršku a jejich použití ve znění změn č. 1 a 2 (účinnost od 1. října 2014) 01.10.2008
S 3 díl VIII Železniční svršek. Zvláštní konstrukce železničního svršku ve znění změn č. 1 a 2 (účinnost od 1. října 2014) 01.10.2008
S 3 díl X Železniční svršek. Kolejové lože a jeho uspořádání ve znění změn č. 1 a 2 (účinnost od 1. října 2014) 01.10.2008
S 3 díl XI Železniční svršek. Uspořádání stykované a bezstykové koleje ve znění změn č. 1 a 2 (účinnost od 1. října 2014) 01.10.2008
S 3 díl XII Železniční svršek. Železniční svršek na mostních objektech ve znění změn č. 1 a 2 (účinnost od 1. října 2014) 01.10.2008
S 3 díl XIII Železniční svršek. Úprava železničního svršku pro speciální zařízení dopravní cesty ve znění změn č. 1 a 2 (účinnost od 1. října 2014) 01.10.2008

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC