Provozně-technické

Provozně-technické předpisy upravují zejména (a) hlavní provozní, technické či jiné činnosti, nebo (b) slouží ke stanovení jednotných standardů, závazných požadavků či podmínek.


Typ Řada Číslo (Číslo jednací) Název Účinnost od
S 7 Předpis pro správu budov, inženýrských sítí a ostatního dlouhodobého hmotného majetku obdobného charakteru 01.02.2017
S 8 Provoz, údržba a opravy speciálních vozidel ve znění opravy č. 1 (účinnost od 26. dubna 2018) 01.01.2012
S 8 Provoz, údržba a opravy speciálních vozidel, Oprava č. 1 26.04.2018
S 8/3 Předpis pro provoz speciálních vozidel podle typů 01.01.2005
S 9 Pevná jízdní dráha 01.03.2012
S 10 Předpis pro využití výtahů, pohyblivých schodů a pohybliých plošin u statních drah 23.01.2017
S 65 Předpis Evidence překážek prostorové průchodnosti tratí Českých drah 01.06.1999
nic S 66 Základní předpis pro prostorovou průchodnost a přechodnost vozů na tratích celostátních drah v České republice 01.11.1982
S 67 Vady a lomy kolejnic 01.01.2017
S 68 Vady betonových pražců 01.05.2004
S 111 Pracovní postupy pro udržování, hlavní opravy a obnovy železničního svršku. Výhybky 01.05.1952
Směrnice GŘ č. 16/2005 Zásady modernizace a optimalizace vybrané železniční sítě České republiky 17.01.2006
Směrnice GŘ č. 28/2005 Koncepce používání jednotlivých tvarů kolejnic a typů upevnění v kolejích železničních drah ve vlastnictví České republiky 30.03.2006
Směrnice HZS č. 22/2012 Metodické listy taktických postupů zásahů na železnici 15.06.2012
Směrnice SM75 Posuzování psychické způsobilosti k výkonu vybraných zaměstnání 01.10.2018
Směrnice SM79 Směrnice SŽDC pro hubení plevelů 11.01.2019
Směrnice SM122 Kategorizace železničních stanic a zastávek dle UIC CODE 180 17.05.2018
Směrnice SŽDC č. 51 Směrnice pro provádění prohlídek a měření výhybek ve znění změny č. 1 (účinnost od 1. července 2015) 01.10.2008
Směrnice SŽDC č. 51 Směrnice pro provádění prohlídek a měření výhybek - Změna č. 1 01.07.2015
Směrnice SŽDC č. 52 Směrnice pro provádění technických kontrol speciálních vozidel 01.06.2015

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC