Provozně-technické

Provozně-technické předpisy upravují zejména (a) hlavní provozní, technické či jiné činnosti, nebo (b) slouží ke stanovení jednotných standardů, závazných požadavků či podmínek.


Typ Řada Číslo (Číslo jednací) Název Účinnost od
S 3 díl XIV Železniční svršek. Propojky, lanová propojení, ukolejnění a izolované styky kolejnic ve znění změn č. 1 a 2 (účinnost od 1. října 2014) 01.10.2008
S 3 díl XV Železniční svršek. Vyzískaný materiál železničního svršku ve znění změn č. 1 a 2 (účinnost od 1. října 2014) 01.10.2008
S 3 díl XVI Železniční svršek. Doplňující technické podmínky pro geometrické a prostorové uspořádání kolejí ve znění změn č. 1 a 2 (účinnost od 1. října 2014) 01.10.2008
S 4 Železniční spodek - Změna č. 1 15.09.2014
S 4 Železniční spodek 01.10.2008
tif S 4/3 Předpis pro správu a udržování železničních přejezdů a přechodů 01.09.1987
S 5 Správa mostních objektů 01.10.2012
S 5/2 Správa mostních provizorií 01.10.2012
S 5/4 Předpis Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 01.11.2001
S 6 Správa tunelů 15.09.2018
S 7 Předpis pro správu budov, inženýrských sítí a ostatního dlouhodobého hmotného majetku obdobného charakteru 01.02.2017
S 8 Provoz, údržba a opravy speciálních vozidel ve znění opravy č. 1 (účinnost od 26. dubna 2018) 01.01.2012
S 8 Provoz, údržba a opravy speciálních vozidel, Oprava č. 1 26.04.2018
S 8/3 Předpis pro provoz speciálních vozidel podle typů 01.01.2005
S 9 Pevná jízdní dráha 01.03.2012
S 10 Předpis pro využití výtahů, pohyblivých schodů a pohybliých plošin u statních drah 23.01.2017
S 65 Předpis Evidence překážek prostorové průchodnosti tratí Českých drah 01.06.1999
nic S 66 Základní předpis pro prostorovou průchodnost a přechodnost vozů na tratích celostátních drah v České republice 01.11.1982
S 67 Vady a lomy kolejnic 01.01.2017
S 68 Vady betonových pražců 01.05.2004

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC