Provozně-technické

Provozně-technické předpisy upravují zejména (a) hlavní provozní, technické či jiné činnosti, nebo (b) slouží ke stanovení jednotných standardů, závazných požadavků či podmínek.


Typ Řada Číslo (Číslo jednací) Název Účinnost od
S 111 Pracovní postupy pro udržování, hlavní opravy a obnovy železničního svršku. Výhybky 01.05.1952
Směrnice GŘ č. 16/2005 Zásady modernizace a optimalizace vybrané železniční sítě České republiky 17.01.2006
Směrnice GŘ č. 28/2005 Koncepce používání jednotlivých tvarů kolejnic a typů upevnění v kolejích železničních drah ve vlastnictví České republiky 30.03.2006
Směrnice HZS č. 22/2012 Metodické listy taktických postupů zásahů na železnici 15.06.2012
Směrnice SM75 Posuzování psychické způsobilosti k výkonu vybraných zaměstnání 01.10.2018
Směrnice SŽDC č. 51 Směrnice pro provádění prohlídek a měření výhybek ve znění změny č. 1 (účinnost od 1. července 2015) 01.10.2008
Směrnice SŽDC č. 51 Směrnice pro provádění prohlídek a měření výhybek - Změna č. 1 01.07.2015
Směrnice SŽDC č. 52 Směrnice pro provádění technických kontrol speciálních vozidel 01.06.2015
Směrnice SŽDC č. 72 Zajištění jízdy vlaků na málo využívaných tratích státní organizace Správa železniční dopravní cesty 10.06.2012
Směrnice SŽDC č. 77 Technická specifikace nových výhybek a výhybkových konstrukcí soustavy UIC 60 a S 49 2. generace 01.10.2010
Směrnice SŽDC č. 79 Směrnice SŽDC pro hubení plevelů - změna č. 2 01.09.2017
Směrnice SŽDC č. 79 Směrnice SŽDC pro hubení plevelů ve znění změn č. 1 a 2 (účinnost od 1. 9. 2017) 25.03.2013
Směrnice SŽDC č. 83 Tvorba a používání Tabulek traťových poměrů 10.12.2012
Směrnice SŽDC č. 100 Směrnice pro poskytování informací cestujícím ve stanicích prostřednictvím provozovatele dráhy, změna č. 1 10.12.2017
Směrnice SŽDC č. 100 Směrnice pro poskytování informací cestujícím ve stanicích prostřednictvím provozovatele dráhy ve znění změny č. 1 (účinnost od 10. prosince 2017) 11.12.2016
Směrnice SŽDC č. 103 Řešení ekologických škodních událostí 01.07.2013
Směrnice SŽDC č. 104 Provozní intervaly a následná mezidobí 01.10.2013
Směrnice SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace investiční výstavby SŽDC - ve znění změny č. 1 24.03.2017
Směrnice SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace z investičních akcí SŽDC - změna č. 1 06.06.2017
Směrnice SŽDC č. 118 Orientační a informační systém v železničních stanicích a na železničních zastávkách 01.09.2017

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC