Provozně-technické

Provozně-technické předpisy upravují zejména (a) hlavní provozní, technické či jiné činnosti, nebo (b) slouží ke stanovení jednotných standardů, závazných požadavků či podmínek.


Typ Řada Číslo (Číslo jednací) Název Účinnost od
Směrnice SŽDC SM33 Správa koordinačních schémat ukolejnění a trakčního propojení 30.04.2018
Směrnice SŽDC SM 112 Plnění povinností provozovatele železniční infrastruktury podle RID - Změna č. 1 04.01.2018
Směrnice SŽDC SM 112 Plnění povinností provozovatele železniční infrastruktury podle RID ve znění změny č. 1 (účinnost od 4. ledna 2018) 01.01.2015
Směrnice SŽDC SM122 Kategorizace železničních stanic a zastávek dle UIC CODE 180 17.05.2018
SR 5/7(S) Služební rukověť. Ochrana železničních mostních objektů proti účinkům bludných proudů 01.06.1997
SR 34(E) Nastavování, provoz a údržba reléových ochran trakčního napájecího obvodu 14.07.1979
SR 65(S) Měření překážek prostorové průchodnosti tratí celostátních a regionálních ve vlastnictví státu 01.09.2005
SR 70 Služební rukověť. Číselník železničních stanic, dopravně zajímavých a tarifních míst 01.12.2009
xlsx SR 70 Služební rukověť. Číselník železničních stanic, dopravně zajímavých a tarifních míst (číselník od 14. 12. 2014) 01.12.2009
SR 72(Sei) Služební rukověť. Seznam vlakových úseků 01.01.2002
SR 101/182 01 Soupis materiálu pro železniční svršek. Jednoduchá výhybka tvaru R 65-1: 9-190 na dřevěných pražcích-jazyky ze srdcovkové kolejnice tvaru T 01.01.1977
SR 101/182 02 Soupis materiálu pro železniční svršek. Jednoduchá výhybka tvaru R 65-1: 9-300 na dřevěných pražcích-jazyky ze srdcovkové kolejnice tvaru T 01.01.1977
SR 101/186 01 Soupis materiálu pro železniční svršek. Celá křižovatková výhybka tvaru CR 65-1: 11-300 na dřevěných pražcích, s plochými žebrovými pokladnicemi 01.01.1978
SR 101/186 02 Soupis materiálu pro železniční svršek. Celá křižovatková výhybka tvaru CR 65-1: 11-300 na dřevěných pražcích s jazyky tvaru R 65 01.01.1989
SR 101(S) Služební rukověť. Seznam soupisů materiálu pro železniční svršek 01.01.1977
SR 103/1(S) Služební rukověť - Seznam vzorových listů železničního svršku 01.04.2018
SR 103/2(S) Služební rukověť. Pracovní postupy pro drobnou údržbu, souvislé propracování, střední opravy a komplexní rekonstrukce železničního svršku - koleje 01.10.1983
SR 103/3(S) Služební rukověť. Výkresy materiálu pro železniční svršek. Kolej 01.08.2010
SR 103/4(S) Využívání měřicích vozů pro železniční svršek s kontinuálním měřením tratě pod zatížením 01.08.2010
SR 103/5(S) Služební rukověť. Měření výhybek 25.04.1988

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC