Provozně-technické

Provozně-technické předpisy upravují zejména (a) hlavní provozní, technické či jiné činnosti, nebo (b) slouží ke stanovení jednotných standardů, závazných požadavků či podmínek.


Typ Řada Číslo (Číslo jednací) Název Účinnost od
SR 103/6(S) Služební rukověť. Výkresy materiálu železničního svršku. Výhybky soustavy R 65, S49 a T 01.07.1989
SR 103/6-2(S) Služební rukověť. Výkresy materiálu železničního svršku. Výhybky soustavy UIC 60 a S 49 2. generace 01.12.2010
SR 103/7(S) Služební rukověť. Pasportní evidence železničního svršku ve znění změny č. 1 (účinnost od 1. prosince 2014) 01.01.2005
SR 103/8(S) Komentář ČSN 73 6360. Konstrukční a geometrické uspořádání koleje 01.03.2011
SR 103/8(S) Komentář ČSN 73 6360. Konstrukční a geometrické uspořádání koleje. Interaktivní tabulka pro výpočet hodnot podle Přílohy II.-5 01.03.2011
SR 104/1(S) Služební rukověť. Pracovní postupy sanace pražcového podloží pod výhybkami 01.07.1986
SR 104/2(S) Služební rukověť. Pracovní postupy sanace pražcového podloží staničních a traťových kolejí 01.01.1989
SR 105/1(S) Služební rukověť. Používání plastbetonu v traťovém hospodářství 01.07.1990
SR 112(T) Staniční zabezpečovací zařízení 01.04.1993
SR 115(T) Pokyny pro projektování třídících zařízení systému KOMPAS a navrhování technologických postupů úkonů stanic 01.02.1987
T 1 Telefonní provoz 01.07.1981
T 7 Rádiový provoz 24.05.2016
T 10 Údržba a opravy televizních zařízení 01.01.1989
T 25 Předpis pro technické udržování automatických telefonních ústředen 01.10.1970
T 27 Udržování systému telefonie nosnými proudy 01.01.1979
T 31 Udržování sdělovacích a zabezpečovacích kabelů 01.04.1973
T 32 Předpis pro měření železničních dálkových kabelů 01.01.1967
T 33 Údržba nízkofrekvenčních zesilovacích stanic 01.05.1984
T 34 Údržba a opravy tratí nadzemních vedení 01.10.1982
T 35 Údržba a opravy zařízení rozhlasových, hodinových, informačních a požární signalizace 01.07.1983

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC