Provozně-technické

Provozně-technické předpisy upravují zejména (a) hlavní provozní, technické či jiné činnosti, nebo (b) slouží ke stanovení jednotných standardů, závazných požadavků či podmínek.


Typ Řada Číslo (Číslo jednací) Název Účinnost od
TNŽ 01 0101 Názvosloví Českých drah - Oblast: kolejová vozidla 01.11.1996
TNŽ 01 0101 Názvosloví Českých drah - Oblast: obchodně přepravní činnost 01.11.1996
TNŽ 01 0101 Názvosloví Českých drah - Oblast: sdělovací a zabezpečovací zařízení 01.11.1996
TNŽ 01 0101-1 Provozování dráhy – Názvosloví – Část 1: Železniční stavebnictví 01.07.2011
TNŽ 01 3412 Značky a zkratky v jednotných železničních mapách 01.12.1992
TNŽ 01 3468 Výkresy železničních tratí a stanic 01.07.1994
TNŽ 05 0715 Zkoušky svářečů. Svařování a navařování kolejnic 31.12.2002
TNŽ 28 0002 Mechanika vozby. Názvosloví 01.06.1989
TNŽ 28 1020 Zkoušky hnacích vozidel z hlediska rušení železničních zabezpečovacích zařízení 01.05.1984
TNŽ 28 1020 Zkoušky hnacích vozidel z hlediska rušení železničních zabezpečovacích zařízení, změna a - 6/1989 01.08.1989
TNŽ 34 2090 Železniční sdělovací zařízení 01.07.1989
TNŽ 34 2570 Předpisy pro železniční rozhlasová zařízení 01.03.1975
TNŽ 34 2571 Rozhlasová zařízení pro řízení železniční dopravy 01.03.1978
TNŽ 34 2572 Železniční rozhlasové zařízení pro informování cestujících 01.08.1978
TNŽ 34 2602 Pravidla pro kreslení schémat železničních zabezpečovacích zařízení 01.01.2000
TNŽ 34 2603 Pravidla pro kreslení koordinačních schémat ukolejení a trakčních propojení 01.10.1996
TNŽ 34 2604 Železniční zabezpečovací zařízení - Závěrové tabulky 01.10.2006
TNŽ 34 2604 Železniční zabezpečovací zařízení - Závěrové tabulky - Změna Z1 01.01.2014
TNŽ 34 2605 Návěstní nátěry a bezpečnostní sdělení na železničních sdělovacích a zabezpečovacích zařízeních 01.08.2003
TNŽ 34 2606 Rozbory bezpečnosti obvodů železničních zabezpečovacích zařízení 01.05.1992

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC