Provozně-technické

Provozně-technické předpisy upravují zejména (a) hlavní provozní, technické či jiné činnosti, nebo (b) slouží ke stanovení jednotných standardů, závazných požadavků či podmínek.


Typ Řada Číslo (Číslo jednací) Název Účinnost od
TNŽ 36 5570 Transformátory pro železniční zabezpečovací zařízení 01.01.1991
TNŽ 37 5715 Silová kabelová vedení celostátních drah 01.05.1985
TNŽ 38 1981 Osobní ochranné prostředky a pracovní pomůcky pro elektrické stanice železničních rozvodných a napájecích soustav a vybavení mobilních prostředků a pracovních čet 01.01.2009
TNŽ 73 4955 Výpravní budovy a budovy zastávek ČSD 01.12.1992
TNŽ 73 6261 Uložení mostnic na ocelových nosných konstrukcích železničních mostů 01.12.1992
TNŽ 73 6280 Navrhování a provádění vodotěsných izolací železničních mostních objektů 01.03.2015
TNŽ 73 6311 Navrhování kolejišť ve stanovištích a dopravnách celostátních drah 01.12.1992
TNŽ 73 6334 Oplocení a zábradlí na dráhách celostátních a regionálních 01.02.1999
TNŽ 73 6390 Nápisy názvů železničních stanic a zastávek 10.04.2018
TNŽ 73 6395 Traťové značky. Staničníky a mezníky ČSD. Tvary, rozměry a umístění 01.07.1980
TNŽ 73 6949 Odvodnění železničních tratí a stanic 31.12.2002
TNŽ 35 9700 2. vydání Dielektrické pracovní pomůcky pro železniční rozvodné a napájecí soustavy - Požadavky na periodické zkoušky - Změna Z1 01.10.2015
TNŽ 35 9700 2. vydání Dielektrické pracovní pomůcky pro železniční rozvodné a napájecí soustavy - Požadavky na periodické zkoušky ve znění změny Z1 01.01.2012
TS 1/2006-Z Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Změny návěstí světelných návěstidel hlavních a samostatných a opakovacích předvěstí při poruchách jejich svícení. Vydání I 01.08.2006
TS 1/2007-Z Technické specifikace pro velkoplošné zobrazení na tratích vybavených dálkovým ovládáním zabezpečovacího zařízení 01.04.2007
TS 1/2007-Z Technické specifikace pro velkoplošné zobrazení na tratích vybavených dálkovým ovládáním zabezpečovacího zařízení. Druhé vydání 01.02.2010
TS 1/2010-Z Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Automatické stavění vlakových cest. První vydání 01.10.2010
TS 1/2011-E Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Trakční vedení stejnosměrné trakční soustavy DC 3 kV pro rychlost do 200 km.h-1 včetně. 1. vydání 01.05.2011
TS 1/2012-Z Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Přenos kódu vlakového zabezpečovače na tratích bez automatického bloku. Vydání I 01.01.2013
TS 1/2014-SZ Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Kamerové systémy na železničních přejezdech. Vydání I. 16.04.2014

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC