Provozně-technické

Provozně-technické předpisy upravují zejména (a) hlavní provozní, technické či jiné činnosti, nebo (b) slouží ke stanovení jednotných standardů, závazných požadavků či podmínek.


Typ Řada Číslo (Číslo jednací) Název Účinnost od
TS 1/2012-Z Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Přenos kódu vlakového zabezpečovače na tratích bez automatického bloku. Vydání I 01.01.2013
TS 1/2014-SZ Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Kamerové systémy na železničních přejezdech. Vydání I. 16.04.2014
TS 1/2015-E Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Prosvětlené informační tabule 01.11.2015
TS 2/2006-ZS Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení. Druhé vydání 01.02.2009
TS 2/2007-Z Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Diagnostika zabezpečovacích zařízení. Vydání I 01.11.2007
TS 2/2011-E Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Trakční vedení jednofázové trakční soustavy AC 25 kV 50 Hz pro rychlost do 200 km.h-1 včetně. 1. vydání 01.05.2011
TS 2/2014-S,Z Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Výstraha při nedovoleném projetí návěstidla. Vydání I. 01.10.2014
TS 3/2007-Z Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Dálkově ovládaná zvuková signalizace pro nevidomé doplňující světelné přejezdové zabezpečovací zařízení. Vydání I 01.01.2008
TS 3/2008-Z Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Zabezpečovací zařízení dle TNŽ 34 2620. Část 1. Neprofilové kolejové úseky u SZZ 3. kategorie. Vydání I 01.04.2008
TS 3/2011-E Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Stožáry pro trakční vedení soustav AC 25 kV, 50 Hz a DC 3 kV. 1. vydání 01.05.2011
TS 4/2008-Z Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Diagnostika zabezpečovacích zařízení na tratích vybavených dálkovým ovládáním zabezpečovacích zařízení. Vydání I 01.06.2008
TS 5/2010-Z Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Návěstění jízdy na cílovou kolej podle rozhledových poměrů. Vydání I 01.09.2010
TS 6/2008-Z Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Zabezpečovací zařízení dle TNŽ 34 2620. Část 2. Návěstění. Vydání I 01.10.2008
TS 6/2010-S Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Výběr a projektování dotykového terminálu telefonního zapojovače. První vydání 01.01.2012
TS 9/2009-E Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Trolejové vedení s přívodní kolejnicí pro trakční soustavy AC 25 kV a DC 3 kV. Vydání I 01.11.2009
TS 11/2009-Z Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Eliminace ztráty šuntu na staniční koleji. Vydání II. 01.01.2011
TS SŽDC TS 1/2018-Z Výstražné zařízení pro přechod kolejí 01.06.2018
TS SŽDC TS 2/2008-ZSE Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Dálková diagnostika technologických systémů železniční dopravní cesty. Třetí vydání 25.01.2018
TS SŽDC TS 3/2014-S Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Funkce STOP v systému GSM-R. Druhé vydání 23.04.2018
V 7 Trakční výpočty 23.05.1982

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC