Provozně-technické

Provozně-technické předpisy upravují zejména (a) hlavní provozní, technické či jiné činnosti, nebo (b) slouží ke stanovení jednotných standardů, závazných požadavků či podmínek.


Typ Řada Číslo (Číslo jednací) Název Účinnost od
MP 201/2012 Sb./MP1 Ochrana ovzduší, klimatu a ozonové vrstvy země 14.02.2018
MP 14070/2018-SŽDC-GŘ-O13 Metodický pokyn pro přípravu, realizaci a sledování liniových dopravních staveb ve vztahu k riziku svahových deformací včetně řešení mimořádných událostí 14.02.2018
MP 36435/2016-SŽDC-O12 Metodický pokyn ke Směrnici SŽDC č. 100 pro poskytování informací cestujícím ve stanicích prostřednictvím provozovatele dráhy, ve znění změny č. 1 (účinnost od 10. 12. 2017) 11.12.2016
MP 47329/2017-SŽDC-GŘ-O12 Metodický pokyn ke Směrnici SŽDC č. 100 pro poskytování informací cestujícím ve stanicích prostřednictvím provozovatele dráhy, změna č. 1 (účinnost od 10. 12. 2017) 10.12.2017
MP 50010/2017-SŽDC-GŘ-O22 Metodický pokyn pro práci s helpdeskovou aplikací 01.01.2018
MP 50023/2017-SŽDC-GŘ-O15 Metodický pokyn pro hodnocení a řízení hluku ze železniční dopravy 15.01.2018
MP S 338/11-OAE Metodický pokyn pro přezkušování a schvalování tabulek přejezdů 01.04.2011
MP S 14107/11-OTH Metodický pokyn pro stanovení skupiny příčné přechodnosti vozidel 01.06.2011
MP S 26499/2018-SŽDC-GŘ-O24 Metodický pokyn k projektování neutrálních úseků oddělení fází a soustav na síti SŽDC 01.08.2018
MP S 26996/11-OTH Metodický pokyn pro zřizování konstrukčních vrstev pražcového podloží technologiemi bez snášení kolejového roštu 01.10.2012
MP S 30135/2015-O13 Metodický pokyn pro určování zatížitelnosti železničních mostních objektů 01.09.2015
MP S 41608/2015-SŽDC-O13 Metodický pokyn pro navrhování, výstavbu a údržbu nízkých protihlukových clon 01.11.2015
MP S 43941/2016-SŽDC-O15 Metodický pokyn pro údržbu vyšší zeleně 01.11.2016
MP S 43941/2016-SŽDC-O15 Metodický pokyn pro údržbu vyšší zeleně 01.11.2016
MP S49251/2017-SŽDC-GŘ-O11 Metodický pokyn pro plánování, konstrukci a zveřejňování výlukových nákresných jízdních řádů 01.01.2018
MP S 52552/2015-SŽDC-O13 Metodický pokyn pro navrhování, výstavbu a údržbu kolejových absorbérů hluku 01.01.2016
MP SŽDC PO-7/2018-GŘ/MP1 Metodický pokyn pro práci v informačním systému sledování pomalých jízd 01.04.2018
O 3 Zásady pro obnovu rozrušené železniční sítě za válečného stavu 15.04.2002
O 4 Předpis pro technickou ochranu a obnovu železnic za branné pohotovosti státu 01.01.1998
O 5 Předpis pro organizaci a činnost obnovovacích jednotek ČD v branné pohotovosti státu 01.01.1998

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC