Provozně-technické

Provozně-technické předpisy upravují zejména (a) hlavní provozní, technické či jiné činnosti, nebo (b) slouží ke stanovení jednotných standardů, závazných požadavků či podmínek.


Typ Řada Číslo (Číslo jednací) Název Účinnost od
PMR 1/85-PMR Směrnice pro úpravy zabezpečovacích zařízení na neelektrizovaných tratích při ústředním zásobování osobních vozů elektrickou energií 01.01.1986
PMR 1/92-PMR Předpis pro výstavbu, údržbu, obnovu a opravu návěstidel 27.09.1992
PMR 5/84-PMR Směrnice pro úpravy zapojení staničních zabezpečovacích zařízení k omezení výskytu předčasných změn návěstních znaků 01.10.1984
PMR 7/85-PMR Směrnice pro úpravy světelných přejezdových zabezpečovacích zařízení na vedlejších tratích k zamezení ztrát vlakového šuntu 01.08.1985
PMR 14/86-PMR Směrnice pro měření relé měřícím stolem ASC 80-102 01.01.1987
PMR 14/86-PMR Směrnice pro měření relé měřícím stolem ASC 80-102 01.01.1987
nic PMR 18/86-PMR PMR Kategorie železničních tratí z hlediska mostů 01.09.1987
PMR 20/86-PMR Směrnice pro ochranu sdělovacích kabelů před nebezpečnými indukčními a korozními vlivy ve stykových pásmech dvou trakčních proudových soustav v místech souběhu stejnosměrné trakční proudové soustavy a silového trojfázového vedení 01.06.1987
Pokyn GŘ č. 4/2017 Podmínky pro použití regulátorů v obvodech osvětlení venkovních železničních prostor SŽDC 05.04.2017
Pokyn GŘ č. 5/2014 Postup zaměstnanců SŽDC při poruše kolejového obvodu 14.12.2014
Pokyn GŘ č. 5/2017 Jednotný systém práce helpdeskových pracovišť pro oblast informačních technologií na organizačních složkách SŽDC s využitím centrální helpdeskové aplikace 05.04.2017
Pokyn GŘ č.6/2016 Zřízení a provozování kalibračních úseků pro ověřování funkčnosti diagnostických systémů diagnostické jednotky pro nedestruktivní kolejnic 17.11.2016
Pokyn GŘ č. 9/2012 Licence a osvědčení strojvedoucího - změna č. 1 13.02.2013
Pokyn GŘ č. 9/2012 Licence a osvědčení strojvedoucího ve znění změny č. 1 (účinnost od 13. února 2013) 11.09.2012
Pokyn GŘ č. 9/2017 Aktivace a přezkušování vazby Výstrahy při nedovoleném projetí návěstidla (VNPN) a Systému traťového rádiového spojení (TRS) 02.06.2017
Pokyn GŘ č. 14/2008 Zavedení zkušebního provozu rekuperace EHV - změna č. 5 20.01.2014
Pokyn GŘ č. 14/2008 Zavedení zkušebního provozu rekuperace EHV ve znění změn č. 1 až 5 (účinnost od 20. ledna 2014) 01.11.2008
Pokyn O13 č. 1/2012 Posuzování vad pražců B 91S - Změna č. 1 05.08.2014
Pokyn O13 č. 1/2012 Posuzování vad pražců B 91S ve znění změny č. 1 (účinnost od 5. srpna 2014) 11.04.2012
Pokyn PO-13/2018-GŘ Zásady pro zajištění základní kontroly kolejnic 19.09.2018

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC