Provozně-technické

Typ
Vlastník SŽDC
Předpisová řada Pokyn
Číslo (číslo jednací) GŘ č. 9/2017
Celý název dokumentu nebo vnitřního předpisu Aktivace a přezkušování vazby Výstrahy při nedovoleném projetí návěstidla (VNPN) a Systému traťového rádiového spojení (TRS)
Účinnost od 02.06.2017
Gestorský útvar Odbor automatizace a elektrotechniky (O14)
Gestor Systémový specialista Tomáš Mádr , tel. +420 972 741 187
Email gestora Madr@szdc.cz
Typ dokumentu Provozně-technické
Cena za know-how 0,00 Kč
Počet vydaných změn 0
Údaje o vydaných změnách
Souvisící vnitřní předpisy
Formát listinné podoby vydáno pouze elektronicky

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC