ISO 50001

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace v roce 2017 zavedla a certifikovala systém managementu hospodaření s energií dle normy ČSN EN ISO 50001, která podporuje celosvětovou poptávku po efektivním hospodaření s energií. Smyslem této normy je systematické a neustálé snižování energetické náročnosti a zvyšování energetické účinnosti.

Nezávislá mezinárodně uznávaná certifikační společnost United Registrar of Systems Czech, s.r.o., ověřila plnění požadavků normy ČSN EN ISO 50001 v organizaci Správa železniční dopravní cesty, státní organizace a vydala certifikát – Osvědčení o systému řízení hospodaření s energií organizace v souladu s ČSN EN ISO 50001:2011. 

Po dobu tří leté platnosti certifikátu probíhají v organizaci dozorové audity, které potvrzují, že systém je udržován a neustále zlepšován. Po třech letech proběhne re-certifikace systému, kdy bude vydán nový certifikát.

Kontaktní osoba v rámci systému managementu hospodaření s energií dle normy ČSN EN ISO 50001:

Bc. Aleš Surý – vedoucí oddělení hlavního energetika SŽDC


Soubory ke stažení

Osvědčení o systému řízení hospodaření s energií organizace v souladu s ISO 50001:2011 pdf
Energetická politika Správy železniční dopravní cesty, státní organizace pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC