Železniční dopravní cesta 2012

Konference
ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTA
2012

27. - 29. března 2012

Pořadatelé: SŽDC Ředitelství - Odbor traťového hospodářství
Technická ústředna dopravní cesty
Správa dopravní cesty střední Čechy

Odborný garant konference:

Ing. Jiří Kozák
ředitel odboru traťového hospodářství
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Tel.: 972 235 480
Fax: 972 235 389
Mobil: 724 280 105
E-mail: kozak@szdc.cz

 

 

Program

  Název přednášky Přednášející Přednesená prezentace Sborník

1. den - 27. března 2012

A01 Koncepce železniční dopravy v ČR Ing. Ivo Vykydal, MD ČR, Praha A01_Vykydal_MD.pdf  
A02 Koncepce údržby železniční infrastruktury Ing. Bohuslav Navrátil, SŽDC, Praha A02_Navratil_SZDC.pdf  
A03 Koncepce pražské příměstské dopravy Ing. Filip Drápal, ROPID, Praha A03_Drapal_ROPID.pdf A03_Drapal_ROPID_Sb.pdf
A04 Výhled investiční činnosti SŽDC Ing. Jiří Martínek, SŽDC, Praha A04_Martinek_SZDC.pdf  
A05 Možnosti zvyšování rychlostí na stávajících tratích Ing. Radek Trejtnar, SŽDC, Praha A05_Trejtnar_SZDC.pdf A05_Trejtnar_SZDC_Sb.pdf
A06 Zavádění systému ETCS na tratích v ČR Ing. Marcel Klega, SŽDC, Praha A06_Klega_SZDC.pdf A06_Klega_SZDC_Sb.pdf
A07 Drážní cyklostezky v ČR Ing. Luboš Kala, Nadace Partnerství, Brno A07_Kala_NadacePartnerstvi.pdf  

2. den - 28. března 2012

B01 Sledování a vyhodnocování nákladů po dobu životnosti ŽDC Wali Nawabi, DB, AG, Mnichov, SRN B01_Nawabi_DB.pdf B01_Nawabi_DB_Sb.pdf
B02 Nové trendy v upevnění kolejnic Nicole Wiethoff, Vossloh Fastening Systems, SRN B02_Wiethoff_Vossloh.pdf B02_Wiethoff_Vossloh_Sb.pdf
B03 Historie outsourcingu údržby železniční infrastruktury v Holandsku Jan Swier, ProRail Asset Management, Holandsko B03_Swier_ProRail.pdf B03_Swier_ProRail_Sb.pdf
B03_Swier_ProRail_Sb_EN.pdf
B04 Projekty pro IV. koridor Ing. Miloš Krameš, SUDOP PRAHA a.s. B04_Krames_SUDOP_Pha.pdf B04_Krames_SUDOP_Pha_Sb.pdf
B05 Realizace železničního spodku a protihlukových stěn IV. koridoru Ing. Jan Tříška; Radomír Barták, EUROVIA CS,a.s., Praha B05A_Bartak_EUROVIA.pdf B05A_Bartak_EUROVIA_Sb.pdf
 Ing. Michal Žák, GJW Praha spol. s r.o. B05B_Zak_GJW_Pha.pdf B05B_Zak_GJW_Pha_Sb.pdf
B06 IV. koridor po prvním poločasu Ing. Jiří Vejnar, Ing. Karel Fridrich, SŽDC, Stavební správa západ, Praha B06_Vejnar_SZDC.pdf B06_Vejnar_SZDC_Sb.pdf
B07 Bezstyková kolej na mostech Doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D., VUT v Brně B07_Plasek_VUT_Brno.pdf B07_Plasek_VUT_Brno_Sb.pdf
B08 Kolejnicový skener Ing. Veselý, MEASPROG B08_Vesely_MEASPROG.pdf  

3. den - 29. března 2012

C01 Nový předpis S9 "Pevná jízdní dráha Ing. Radek Bernatík, SŽDC, Praha C01_Bernatik_SZDC.pdf C01_Bernatik_SZDC_Sb.pdf
C02 Novelizace předpisu SŽDC S3/2 "Bezstyková kolej" Ing. Petr Szabó, SŽDC, Praha C02_Szabo_SZDC.pdf C02_Szabo_SZDC_Sb.pdf
C03 Zajištění požadavků životního prostředí z hlediska provozuschopnosti dráhy Ing. Rudolf Zelinka, SŽDC, Praha C03_Zelinka_SZDC.pdf C03_Zelinka_SZDC_Sb.pdf
C04A Mechanizace pro údržbu tratí Ing. Miroslav Hollan, SŽDC, Praha C04A_Hollan_SZDC.pdf C04A_Hollan_SZDC_Sb.pdf
C04B CZ Loko, Ing. Jiří Štěpánek Speciální vozidla C04B_Stepanek_CZ_LOKO.pdf  
C05 Zvýšení kvality jízdní dráhy ve výhybkách pomocí zpružnění Ing. Marek Smolka, DT ‑ Výhybkárna a strojírna, a.s., Prostějov; Doc. Ing. Hana Krejčiříková, CSc., ČVUT v Praze; Prof. Ing. Jaroslav Smutný, Ph.D., VUT v Brně C05_Smolka_DT_Prostejov.pdf C05_Smolka_DT_Prostejov_Sb.pdf
C05_Video3.avi
C05_Video4.avi
C06 Systémové řešení regenerace kolejnic u SŽDC Ing. Ondřej Chládek, Josef Veselý, Duchcovská svařovna, a.s., Duchcov C06_Vesely_DS.pdf C06_Vesely_DS_Sb.pdf
C06_Vesely_DS_SDKII.wmv
C06_Vesely_DS_El_Svar.wmv
C07 Závady na železničním svršku - Ing. Jan Čihák, SŽDC, Praha  Ing. Jan Čihák, SŽDC, Praha C07_Cihak_SZDC.pdf C07_Cihak_SZDC_Sb.pdf
C08 Průzkumné práce, konstrukční řešení a životnost železničního spodku Ing. Ladislav Minář, CSc., KOLEJCONSULT & servis, spol. s r.o., Brno C08_Minar_KolejConsult.pdf C08_Minar_KolejConsult_Sb.pdf

Soubory ke stažení

Programový leták konference ke stažení pdf
Kompletní sborník přednášek pdf

Fotogalerie

Konference ŽDC 2012

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC