Železniční dopravní cesta 201619. konference
ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTA
2016

18.–20. 4. 2016
Olomouc

Pořadatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Generální ředitelství

 

 

Program

  Název přednášky Přednášející Přednesená prezentace Sborník

1. den – 18. dubna 2016

A Legislativa, financování a dopravní obslužnost  
A01 Železnice v ČR – perspektivy dalšího vývoje Ing. Jindřich Kušnír, Ministerstvo dopravy ČR, Praha A01_Kusnir.pdf  
A02 Čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI v roce 2015 a rozpočet SFDI na rok 2016 Ing. Zbyněk Hořelica, SFDI, Praha A02_Horelica.pdf A02_Horelica_Sb.pdf
A03 Železniční infrastruktura Olomouckého kraje jako základ konkurenceschopné veřejné dopravy Ing. Jiří Rozbořil, Olomoucký kraj, Olomouc   A03_Rozboril_Sb.pdf
B Investice a údržba železničních tratí    
B04 Stav a výhled investic SŽDC Ing. Mojmír Nejezchleb, SŽDC, Praha B04_Nejezchleb.pdf B04_Nejezchleb_Sb.pdf
B05 Neinvestiční akce hrazené z OPD I u SŽDC v roce 2015 Ing. Bohuslav Navrátil, SŽDC, Praha B05_Navratil.pdf  
B06 Infrastruktura a stavby v obvodu OŘ Olomouc Ing. Ladislav Kašpar, SŽDC OŘ Olomouc, Olomouc B06_Kaspar.pdf B06_Kaspar_Sb.pdf

2. den – 19. dubna 2016

C Systém údržby železničního svršku    
C07 Systém pravidelného broušení kolejnic Ing. Martin Táborský, SŽDC, Praha C07_Taborsky.pdf C07_Taborsky_Sb.pdf
C08 Systém cyklického broušení výhybek Ing. Radovan Kovařík, SŽDC, Praha C08_Kovarik.pdf C08_Kovarik_Sb.pdf
C09 Frézování kolejnic u DB Eric Stute, DB Bahnbau Gruppe Gmbh, Königsborn C09_Stute.pdf C09_Stute_Sb.pdf
CD1 Diskuze - Moderní jakosti oceli Albert Jörg. Ing. Miroslav Novotný, Voestalpine Schienen GmbH CD1_Voestalpine.pdf  
D Výrobky a technologie pro železniční svršek    
D10 Zkušenosti zhotovitele s realizací opravných a údržbových prací pro SŽDC Ing. Břetislava Vyhlídalová, TOMIREMONT, Prostějov D10_Vyhlidalova.pdf D10_Vyhlidalova_Sb.pdf
D11 Vnější vlivy působící na kolejnici a jejich kompenzace vhodným systémem upevnění kolejnic Artur Wroblewski, Vossloh, Werdohl, Německo D11_Wroblewski.pdf D11_Wroblewski_Sb.pdf
D12 Ověřování kotev z plastového recyklátu pro zvýšení stability bezstykové koleje Doc. Ing. Otto Plášek, PhD., Ing. Richard Svoboda, PhD., Ing. Miroslava Hruzíková, Ph.D., VUT v Brně, Ing. Milan Valenta, Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o. D12_Plasek.pdf D12_Plasek_Sb.pdf

3. den – 20. dubna 2016

E Železniční spodek    
E13 Využití georadaru pro diagnostiku železničního spodku v praxi u SŽDC Mgr. Pavla Buřičová, Mgr. Aleš Fleischmann, SŽDC TÚDC, Praha E13_Buricova.pdf E13_Buricova_Sb.pdf
E14 Použití minerálních směsí v konstrukčních vrstvách tělesa železničního spodku Ing. Petr Jasanský, SŽDC, Praha E14_Jasansky.pdf E14_Jasansky_Sb.pdf
E15 Hodnocení stavu skalních svahů na tratích SŽDC systémem NEMETON 2013 Ing. Stanislav Štábl, SG-Geoprojekt, Brno E15_Stabl.pdf E15_Stabl_Sb.pdf
F Příprava a realizace staveb    
F16 Projektová příprava komplexu staveb Přerov 2. stavba, Přerov 3. stavba a zvýšení rychlosti v žst. Prosenice Ing. Stanislav Vávra, MCO, Olomouc F16_Vavra.pdf F16_Vavra_Sb.pdf
F17 Zkušenosti z provozního ověřování technologie stykového odtavovacího svařování kolejnic svářečkou APT 1500RL Jaroslav Voltner, Pirell, Česká Třebová F17_Voltner.pdf F17_Voltner_Sb.pdf
F18 Novelizace předpisu D7/2 o organizování výlukové činnosti Ing. Jiří Witiska, Lenka Komínová, SŽDC, Praha F18_Witiska.pdf F18_Witiska_Sb.pdf
         

Sborník konference ke stažení

(.pdf, velikost 9,5 MB)

 

 


Fotogalerie

Fotografie

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC