Železniční dopravní cesta 201820. konference
ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTA
2018

10.–12. 4. 2018
Ústí nad Labem

Pořadatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

 


 

 

 

 

 

Program

Název přednášky Přednášející Prezentace Sborník

Úterý 10. dubna 2018

Legislativa, financování a dopravní obslužnost

Technické a legislativní aspekty rozvoje jednotlivých kategorií drah Ing. Jindřich Kušnír, Ministerstvo dopravy ČR, Praha 01_Kusnir.pdf  
Způsob financování provozuschopnosti Ing. Zbyněk Hořelica, Státní fond dopravní infrastruktury, Praha 02_Horelica.pdf  
Železniční infrastruktura pro obslužnost Ústeckého kraje Bc. Aleš Cestr, Krajský úřad Ústeckého kraje, Ústí nad Labem 03_Cestr.pdf 03_Cestr_sb.pdf

Investice a údržba železničních tratí

Zajišťování provozuschopnosti železničních drah Ing. Marcela Pernicová, SŽDC GŘ NPS 04_Pernicova.pdf  
Aktuální stav přípravy a realizace investic na železniční infrastruktuře SŽDC Ing. Mojmír Nejezchleb, SŽDC NM 05_Nejezchleb.pdf 05_Nejezchleb_sb.pdf
Infrastruktura v obvodu Oblastního ředitelství Ústí nad Labem Ing. Martin Kašpar, SŽDC, OŘ Ústí nad Labem 06_Kaspar.pdf 06_Kaspar_sb.pdf

Středa 11. dubna 2018

Systém údržby koridorových tratí

Cyklické opravy a údržba koridorů Ing. Radovan Kovařík, SŽDC, Praha 07_Kovarik.pdf 07_Kovarik_sb.pdf
Opracování hlav kolejnic Dr. Dieter Hartleben, Schweerbau, Berlin, SRN 08_Hartleben.pdf 08_Hartleben_sb.pdf
Reprofilace kolejnic ve výhybkách Ing. Martin Táborský, SŽDC GŘ O13 09_Taborsky.pdf 09_Taborsky_sb.pdf

Mechanizace a diagnostika

Čištění kolejového lože jako prostředek kvalitní údržby železničního svršku Ing. Emil Filip ml., STRABAG Rail a.s., Ústí nad Labem 10_Filip.pdf 10_Filip_sb.pdf
Nový systém defektoskopie u SŽDC Ing. Petr Sychrovský, SŽDC TÚDC 11_Sychrovsky.pdf 11_Sychrovsky_sb.pdf
Modernizovaná a nová speciální vozidla u SŽDC Ing. Miroslav Hollan, SŽDC GŘ O13 12_Hollan.pdf 12_Hollan_sb.pdf

Čtvrtek 12. dubna 2018

Nové technologie v železniční infrastruktuře

Příprava realizace pevné jízdní dráhy v tunelech Ejpovice Ing. Zdeněk Pata, Subterra, Tišnov 13_Pata.pdf 13_Pata_sb.pdf
Aktuální stav přípravy vysokorychlostních tratí v ČR Ing., Bc. Marin Švehlík SŽDC GŘ O26 14_Svehlik.pdf 14_Svehlik_sb.pdf
ETCS a jeho vazby na infrastrukturu Ing. Karel Višnovský, AŽD, Praha 15_Visnovsky.pdf 15_Visnovsky_sb.pdf

Podmínky pro stavbu a udržování dráhy

Systém školení pro získání a udržení odborné způsobilosti Ing. Jitka Češková, SŽDC GŘ O10 16_Ceskova.pdf 16_Ceskova_sb.pdf
Využití diagnostiky a informačních systémů pro plánování údržby u SŽDC Ing. Jan Březina, SŽDC TÚDC 17_Brezina.pdf 17_Brezina_sb.pdf
Milníky recyklace kameniva kolejového lože Ing. Jan Čihák, SŽDC GŘ O13 18_Cihak.pdf 18_Cihak_sb.pdf
       

Sborník konference ke stažení

(.pdf, velikost 10,5 MB)

Fotogalerie

Fotogalerie

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC