Nakládání s nepotřebným nemovitým majetkem

Základním posláním Odboru prodeje a pronájmu je zajišťování nakládání s dočasně nebo trvale nepotřebným nemovitým, popř. s ním souvisejícím movitým majetkem státu, se kterým SŽDC hospodaří. Nakládáním se rozumí převody práva hospodařit s majetkem nebo převody vlastnictví majetku, privatizace majetku a dočasné užívání majetku třetími osobami.

Odbor prodeje a pronájmu SŽDC se člení na:

  • Oddělení nabývání majetku a technické podpory

vedoucí oddělení – Ing. Hana Hoserová
tel.: 222 335 428, hoserova@szdc.cz

  • Oddělení pronájmů

vedoucí oddělení – Ing. Alice Bílková
tel.: 222 335 235, bilkova@szdc.cz

  • Oddělení prodeje majetku

vedoucí oddělení – Mgr. Zuzana Dohnálková
tel.: 222 335 360, dohnalkova@szdc.cz

 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC