Informace o pronájmu nemovitého a movitého majetku

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace pronajímá majetek, který je dočasně postradatelný pro její činnost. Postradatelnost majetku je ověřována prostřednictvím příslušného správce majetku (Oblastního ředitelství) v daném regionu. Na základě žádosti je zájemce vyrozuměn o výsledku projednání jeho žádosti a v případě kladného projednání je zahájeno obchodní jednání.

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace pronajímá vedle budov a pozemků i byty v provozních budovách, které nelze obsadit vlastními zaměstnanci. Tyto konkrétní byty jsou pronajímány cizím osobám na základě jejich písemné žádosti u příslušného správce majetku.

 

Seznam správců majetku

 

Oblastní ředitelství Adresa Kontakt sekretariát
Brno Kounicova 26, 611 43 Brno 972626009
Hradec Králové U Fotochemy 259, 501 01 Hr.Králové 972341606
Olomouc Nerudova 1, 772 58 Olomouc 972741100
Ostrava Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava 972766105
Plzeň Sušicská 23, 326 00 Plzeň 972524687
Praha Partyzánská 24, 170 00 Praha 7 972226404
Ústí nad Labem Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí n. L 972422463

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC