Povolování vstupu na provozovanou ŽDC

Povolování vstupu na provozovanou železniční dopravní cestu

 • Vstup do míst SŽDC upravuje předpis SŽDC Ob1 díl II.
 • Průkaz vydává a změny provádí O30
 • Žádosti se předkládají pouze elektronickou formou
 • Za subdodavatele předkládá žádost hlavní dodavatel
 • Žádosti se podávají na adresu – prukazy@szdc.cz, předmět „Průkaz“

 

Potřebné dokumenty k žádosti o Průkaz pro CPS

 • Osvědčení o absolvování školení o BOZP dle předpisu SŽDC Zam1
 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci vydaný ve smyslu ustanovení zákona č.373/2011 Sb., vyhlášky č.79/2013 Sb. a vyhlášky č.101/1995 Sb.
 • Kopie smluvního vztahu k SŽDC, s.o., ČD, a.s., ČD-Cargo, a.s.

 

Lhůty a poplatky

 • Lhůta pro vydání průkazu je 30 kalendářních dní po dodání kompletních podkladů
 • Držitel průkazu je povinen ohlásit každou ztrátu průkazu
 • Manipulační poplatek za vystavení jednotlivého průkazu je 100 Kč, částka za DPH bude připočítána v zákonné výši, poplatek je nevratný
 • V případě nevrácení, ztráty, zničení či znehodnocení Průkazu je pokuta stanovena ve výši 500 Kč.
 • Faktura bude zaslána na fakturační adresu uvedenou na formuláři žádosti o průkaz.

 

Směrnice a přepisy

 

Doplňující informace

 

Formuláře

 

Vzory

 

Kontakty

 • e-mailová adresa: prukazy@szdc.cz
 • Doručovací adresa: SŽDC, s. o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město
 • Adresa pracoviště: SŽDC, s. o., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3
 • Vyzvednutí průkazů na naší adrese po telefonické domluvě

 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC