Odborná způsobilost v elektrotechnice

Datum aktualizace: 27. 05. 2019

Soubory ke stažení

EK Vzor č. 01 - Přihláška ke zkoušce z EK.doc doc  
EK Vzor č. 02 - Zápis o školení dle vyhlášky 50_1978 Sb., § 3 pracovník seznámený.doc doc  
EK Vzor č. 03 - Zápis o proškolení a ověření znalostí dle vyhlášky 50_1978 Sb., § 4 pracov... doc  
EK Vzor č. 04 - Zápis o zkoušce dle vyhlášky 50_1978 Sb., pracovník znalý.doc doc  
EK Vzor č. 05 - Osvědčení o vykonání zkoušky dle vyhlášky 50_1978 Sb,.doc doc  
EK Vzor č. 06 - Zápis o zkoušce dle vyhlášky 50_1978 Sb.doc doc  
EK Vzor č. 07 - Zápis o proškolení a ověření znalostí dle vyhlášky 100_1995 Sb., osoba pou... doc  
EK Vzor č. 08 - Protokol o zkoušce dle vyhlášky 100_1995 Sb., osoba znalá.doc doc  
EK Vzor č. 09 - Osvědčení o vykonání zkoušky dle vyhlášky 100_1995 Sb.doc doc  
EK Vzor č. 10 - Protokol o zkoušce dle vyhlášky 100_1995 Sb., pro činnosti na UTZ_E.doc doc  
EK Vzor č. 11 - Protokol o proškolení a praktické zkoušce pro práce na trakčním vedení 3 k... docx  
EK Vzor č. 12 - Osvědčení pro práce na TV 3 kV DC pod napětím z izolované pracovní plošiny... docx  
Osoby pověřené k výkonu funkce předsedy zkušební komise podle vyhlášky č. 100/1995 Sb. pdf  
Osoby pověřené k výkonu funkce předsedy zkušební komise podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. pdf  
Pověření ke zkouškám pdf