Studijní dokumenty a příklady otázek k odborným zkouškám

Příklady otázek k písemné zkoušce


Informace k odborným zkouškám

Na této stránce jsou umístěny příklady otázek včetně správných odpovědí. Jsou průběžně doplňovány a aktualizovány podle změn dokumentů a předpisů SŽDC a souvisejících právních a technických norem. Tyto příklady otázek jsou informativního charakteru a nemusí plně korespondovat s otázkami v písemné části zkoušky.
 
Součástí odborné zkoušky je i ústní zkouška následující po písemné části zkoušky.
Geodézie