Sdělovací zařízení

Technické specifikace
 

TS 2/2008-ZSE Dálková diagnostika technologických systémů železniční dopravní cesty

TS 6/2010-S Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Výběr a projektování dotykového terminálu telefonního zapojovače

TS 3/2014-S Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Funkce STOP v systému GSM-R

TS 1/2014-SZ Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Kamerové systémy na železničních přejezdech

Směrnice č. 35 - Technické specifikace traťových rádiových systémů a zásady pro jejich přípravu a realizaci na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu

Základní technické specifikace optických kabelů a jejich příslušenství v telekomunikační síti SŽDC - průvodní dopis

Základní technické specifikace optických kabelů a jejich příslušenství v telekomunikační síti SŽDC - základní požadavky

Základní technické specifikace optických kabelů a jejich příslušenství v telekomunikační síti SŽDC - obsazení ODF

Základní technické specifikace optických kabelů a jejich příslušenství v telekomunikační síti SŽDC - vyvedení vláken

Základní technické požadavky na kamerové systémy v železničních stanicích

Výrobky schválené pro použití na ŽDC

Na železničních dopravní cestě ve vlastnictví České republiky, k níž právo hospodařit vykonává SŽDC, se smí používat výrobky železničního sdělovacího zařízení, které v souladu se systémem péče o jakost uplatňovaným v návaznosti na obecně platné právní předpisy byly schváleny Odborem automatizace a elektrotechniky ředitelství SŽDC. Pro tyto výrobky jsou mezi SŽDC a dodavatelem uzavřeny technické podmínky (TP), a popř. vydány zaváděcí listy sdělovací a zabezpečovací techniky . Informace k registru zaváděcích listů naleznete na zde.

Nové výrobky je možno uvádět do provozu pouze v souladu se Směrnicí SŽDC č.34.

Evidenční číslo TP Název zařízení Výrobce / Dodavatel Datum schválení Odkaz
14/2007-S Technologie GSM-R – infrastrukturní část systému Nortel Networks/Kapsch, s.r.o. 18.1.2007
  IP Technologie GSM-R - infrastrukturní část systému Kapsch CarrierCom s.r.o. 26.8.2014
16/2007-S,Z,E Autonomní samočinný hasicí systém FM-200 Astra security, a.s. 3.5.2007
18/2007-S Drážní komunikační systém DKS T.CZ, a.s. 15.12.2007
1/2008-S Dispečerský terminál IP TouchCall TTC Marconi, s.r.o. 10.1.2008
19/2008-S Radiovoice RV3 DCom, s.r.o. 1.7.2008
20/2008-S Železobetonový předpjatý stožár Gastel, TLI Teplotechna Ostrava, a.s. 6.8.2008
9/2009-S Elektronický zobrazovací panel EZOP STARMON, s.r.o. 1.4.2009
23/2009-S Spojovací systém TTC2000c ve funkci zapojovače TTC Marconi, s.r.o. 1.4.2009
6/2010-S Rozhlasová ústředna RU6 IP AŽD Praha, s.r.o. 1.6.2010
8/2010-S Univerzální dohledové zařízení UDZ AŽD Praha, s.r.o. 1.6.2010
9/2010-S Napájecí zdroj DC1500, zdroj 48V, 1500W se síťovým dohledem AŽD Praha, s.r.o. 1.6.2010
21/2010-S Digitální záznamové zařízení AŽD RecordDat AŽD Praha, s.r.o. 10.8.2010

26/2010-S

Elektronický reproduktor ERP STARMON, s.r.o. 6.9.2010
27/2010-S Telekomunikační obslužný panel TOP AŽD Praha, s.r.o. 17.9.2010
28/2010-S MB zapojovač SMZip AŽD Praha, s.r.o. 20.9.2010
30/2010-S VoIP PBX AŽD Praha, s.r.o. 17.9.2010
31/2010-S GSM-R GW (GSM-R brána) AŽD Praha, s.r.o. 17.9.2010
37/2010-S Cisco - ONS 15305, ONS 15454 a Cisco Transport Manager Clarystone, s.r.o. 8.11.2010
39/2010-S Hlavní hodiny typ HN 50 Elekon, s.r.o. 10.12.2010
8/2011-S GSM-R Smart House Kapsch, s.r.o. 7.2.2011
15/2011-S Radiovoice RV3 Blok TRS-IP AŽD Praha, s.r.o. 31.3.2011
16/2011-S Telekomunikační obslužný panel TOP s ovládáním TRS-IP AŽD Praha, s.r.o. 31.3.2011
34/2011-S IP Gateway pro 16 analogových portů IPGA 16 TTC Marconi, s.r.o. 6.9.2011
36/2011-S Radiovoice RV3 IN GW AŽD Praha, s.r.o. 10.10.2011
38/2011-S Bullet M5 EGHz CPE AŽD Praha, s.r.o. 14.10.2011
39/2011-S Integrační koncentrátor systému DDTS ŽDC OHL ŽS, a.s. 24.10.2011
40/2011-S Kamerový systém Cisco Video Surveillance Clarystone, s.r.o. 25.10.2011
41/2011-S Radiovoice RV3 adaptér TRS AŽD Praha, s.r.o. 4.11.2011
46/2011-S Klienti systému DDTS ŽDC ASYC, s.r.o. 9.12.2011
47/2011-S Integrační server systému DDTS ŽDC ASYC, s.r.o. 9.12.2011
50/2011-S Spojovací systém Alfa s implementovanými vlastnostmi terminálu GSM-R INOMA COMP, s.r.o. 30.11.2011
52/2011-S CAB rádio MTR10+DISPL-1 Radom, s.r.o. 15.12.2011
13/2012-S Radiovoice RV3 adaptér DTMF AŽD Praha, s.r.o. 25.4.2012
40/2012-S Stabilní hasicí zařízení FK-KOMPLET KLIKA-BP, a.s. 15.10.2012
45/2012-S Komunikační a diagnostická jednotka CDU AK Signal Brno a.s. 13.12.2012
46/2012-S Univerzální hlásič UH12 AK Signal Brno a.s. 13.12.2012
13/2013-S Akustický informační systém AKIS Elektročas s.r.o. 4.7.2013
34/2013-S Integrační server systému DDTS ŽDC OHL ŽS, a.s. 24.9.2013
35/2013-S Klient systému DDTS ŽDC OHL ŽS, a.s. 24.9.2013
38/2013-S ZZSV - požárně odolný vyzařovací systém AŽD Praha, s.r.o. 25.10.2013
45/2013-S Radiovoice RV3 adaptér MB AŽD Praha, s.r.o. 5.12.2013
46/2013-S Telekomunikační obslužný panel TOP1 AŽD Praha, s.r.o. 5.12.2013
47/2013-S PrK-M systému DDTS ŽDC ASYC, s.r.o. 5.12.2013
48/2013-S Siemens Intrunet SPC 4000/5000/6000 Rosch2 DIS s.r.o. 6.12.2013
10/2014-S 2N Helios IP Vario 2N TELEKOMUNIKACE a.s. 5.4.2014
11/2014-S Integra 3 Integoo s.r.o. 12.5.2014
12/2014-S ReDat 3 záznamová jednotka RETIA, a.s. 14.5.2014
13/2014-S NMMB-2 a NMMB-3 E-Solar, s.r.o. 19.5.2014
16/2014-S RU-IP-60 AŽD Praha s.r.o. 27.5.2014
28/2014-S MHU 115 LITES Liberec s.r.o. 18.7.2014
31/2014-S Integrační koncentrátor+ systému DDTS ŽDC ASYC, s.r.o. 1.8.2014
45/2014-S Integrační server ZAT pro DDTS ZAT a.s. 12.12.2014
1/2015-S Integrační nadstavba SBI C.G.C., a.s. 5.1.2015
12/2015-S Samočinné stabilní hasicí zařízení plynové
SSHZ- GHZ HFC 227ea
FASS s.r.o. 16.2.2015
34/2015-S TopoNet TTC Marconi, s.r.o. 15.7.2015
35/2015-S Drážní zapojovač IP Touchcall-K TTC Marconi, s.r.o. 16.7.2015
36/2015-S Cisco ASR902 TTC Marconi, s.r.o. 13.8.2015
37/2015-S Cisco ASR903 TTC Marconi, s.r.o. 14.8.2015

Výrobky schválené pro rádiové sítě naleznete zde.