4.1. Provádění Hlavních prohlídek mostů

Před uvedením do provozu se ve smyslu vyhlášky MD č.177/1995 Sb. u staveb a rekonstrukcí mostních objektů a objektů s konstrukcí mostu podobnou vykonává Technicko-bezpečnostní zkouška formou hlavní prohlídky.  Hlavní prohlídkou se prověřují novostavby a stavební zásahy do nosné konstrukce a spodní stavby existujících mostních objektů v rámci rekonstrukcí či oprav z hlediska bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy. Podrobné pokyny pro provedení hlavní prohlídky obsahuje předpis SŽDC S5 Správa mostních objektů – viz výpis z předpisu níže. Současně je zde umístěn přehled zaměstnanců oprávněných k výkonu hlavní prohlídky.

Pokyny pro provádění hlavní prohlídky a přehled předkládaných dokladů:

  • Příloha 2 předpisu SŽDC S5 – Hlavní prohlídka:

Soubory ke stažení

Pokyny pro provedení hlavní prohlídky (SŽDC S5 část třetí, Kapitola II ) pdf  
Příloha 2 předpisu SŽDC S5 – HP: Přehled dokumentace předkládané k HP pdf  
Příloha 2 předpisu SŽDC S5 – HP: Zpráva o průběhu stavby pdf  
Příloha 2 předpisu SŽDC S5 – HP: Žádost o provedení hlavní prohlídky pdf  
Příloha 2 předpisu SŽDC S5 – HP: Přehled evidovaných údajů a koncept evidenčního listu pdf  
Příloha 2 předpisu SŽDC S5 – HP: Vzor zápisu z HP pdf  
Příloha 2 předpisu SŽDC S5 – HP: Pověřování zaměstnanců výkonem HP pdf  
Přehled zaměstnanců SŽDC oprávněných vykonávat hlavní prohlídky pdf