Seznamy držitelů vydaných osvědčení ke svařování – zhotovitelé svařování

Správa železnic OŘ (aktualizace k 1.1.2019)

Mimodrážní (aktualizace k 1.1.2019)

Symboly pro označení technologií svařování