Central Traffic Control Přerov

Director of the central traffic control
Ing. Petr Novák    
Director's Office tel. +420 972 734 301 fax. +420 222 254 347  
Address:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Centrální dispečerské pracoviště
Přerov
750 02 Přerov

 

Reception (Prague)
Phone:+420 222 335 711
(ONLY Mo–Fr 7:00–15:00)

  Mail us
More contacts

epodatelna@szdc.cz Copyrigtht © 2009 SŽDC, s.o.