Regional Directorate Hradec Králové

Regional Directorate's Director
Ing. Lubor Hrubeš     hrubes@szdc.cz
Director's Office tel. +420 972 341 606 fax. +420 972 342 343  
Adrress:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Hradec Králové
U Fotochemy 259
501 01 Hradec Králové

 

Reception (Prague)
Phone:+420 222 335 711
(ONLY Mo–Fr 7:00–15:00)

  Mail us
More contacts

epodatelna@szdc.cz Copyrigtht © 2009 SŽDC, s.o.