Regional Diractorate Ostrava

Regional Directorate's director
Jiří Macho     macho@szdc.cz
Director's Office tel. +420 972 766 105 fax. +420 972 766 104  
Adrress:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Ostrava
Muglinovská 1038
702 00 Ostrava

 

Reception (Prague)
Phone:+420 222 335 711
(ONLY Mo–Fr 7:00–15:00)

  Mail us
More contacts

epodatelna@szdc.cz Copyrigtht © 2009 SŽDC, s.o.