Regional Directorate Pilsen

Regional Directorate's Director
Ing. Pavel Surý     sury@szdc.cz
Director's Office tel. +420 972 524 687 fax. +420 972 524 686  
Adrress:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 23
326 00 Plzeň

Reception (Prague)
Phone:+420 222 335 711
(ONLY Mo–Fr 7:00–15:00)

  Mail us
More contacts

epodatelna@szdc.cz Copyrigtht © 2009 SŽDC, s.o.