Regional Directorate Prague

Regional Directorate's director
Ing. Vladimír Filip     filip@szdc.cz
Director's Office tel. +420 972 226 404 fax. +420 972 226 405  
Adrress:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24
170 00 Praha 7

Reception (Prague)
Phone:+420 222 335 711
(ONLY Mo–Fr 7:00–15:00)

  Mail us
More contacts

epodatelna@szdc.cz Copyrigtht © 2009 SŽDC, s.o.