Railway Energy Administration

Director of Railway Energy Administration
Ing. Jaromír Hrubý     hruby@szdc.cz
Director's Office tel. +420 972 342 070 fax. +420 972 342 275  
Adresa:
Správa železniční dopravní cesty
Správa železniční energetiky
Riegrovo náměstí 914
500 02 Hradec Králové
Web: http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/sze-hradec-kralove.html

Reception (Prague)
Phone:+420 222 335 711
(ONLY Mo–Fr 7:00–15:00)

  Mail us
More contacts

epodatelna@szdc.cz Copyrigtht © 2009 SŽDC, s.o.