Přeshraniční spolupráce pro rozvoj železniční dopravy Sasko – ČR

 

 

 

 

 

 

Přeshraniční spolupráce pro rozvoj železniční dopravy Sasko – ČR

Železniční spojení Praha – Drážďany je součástí koridoru hlavní evropské dopravní sítě Orient/East-Med. Kapacita tohoto spojení je však omezená zejména v oblasti labského údolí, kde již nelze kapacitu spojení zvýšit. 

Česká i saská strana jsou si vědomy velkého významu tohoto železničního spojení, stejně tak i Evropská unie, která na tento projekt poskytla finanční pomoc z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Tímto projektem všechny zúčastněné strany chtějí uskutečnit další stupeň přípravy pro nové železniční spojení mimo labské údolí a zlepšit spolupráci orgánů a institucí.

S novým železničním spojením jsou spojovány následující společné cíle

 • více kapacit pro železniční nákladní i osobní dopravu
 • kratší jízdní doby pro železniční osobní dopravu mezi Drážďany a Ústím nad Labem s pokračováním do Prahy
 • ochrana labského údolí proti hluku převedením železniční nákladní dopravy na nové železniční spojení
 • oddělení železniční nákladní a dálkové železniční osobní dopravy na české straně v úseku Ústí nad Labem - Praha
 • napojení České republiky na evropský vysokorychlostní systém 
 • vedení trasy tak, aby bylo minimalizováno riziko zaplavení trati v případě povodní 

 

Ze strany Svobodného státu Sasko budou dosavadní přípravné práce i výsledky projektového návrhu použity jako podklad pro další posouzení a vyhodnocení tohoto záměru v rámci Spolkového plánu dopravních cest (BVWP).

Hlavním přínosem tohoto projektu je zejména zintenzivnění a prohloubení spolupráce českých a německých institucí za účelem podpory a rozvoje přeshraniční železniční dopravy v souvislosti s plánovanou vysokorychlostní železniční tratí Drážďany–Ústí n/L–Praha. Dále pak získání informací z odborných analýz důležitých pro rozhodování institucí v obou zemích při plánování rozvoje dopravy a občanské vybavenosti,  prohloubení znalostí místních poměrů a potřeb občanů v sociální a ekonomické oblasti a návrhy přínosů kvalitní a moderní dopravy.

Mimo dopravní a socio-ekonomické sekce je třetím pilířem projektu sekce geologická, jejímž cílem je odborné posouzení geologické stavby území, kde vysokorychlostní trať povede, včetně geologického 3D modelu zkoumaného území.

Všechny výše zmíněné činnosti cílí na usnadnění realizace vysokorychlostní trati Praha - Drážďany, která přinese zejména následující zlepšení:

 • zkrácení doby jízdy z Ústí n/L do Drážďan, resp. z Prahy do Berlína
 • lepší napojení Saska a severozápadu Čech na síť dálkové železniční dopravy v Evropské unii
 • snížení hlukové zátěže v turisticky atraktivním regionu Česko-saské Švýcarsko
 • zvýšení kapacity nákladní dopravy
 • užší hospodářskou a kulturní spolupráci mezi ČR a Německem 
 • podporu zaměstnanosti
 • zlepšení dopravního toku v centrální oblasti koridoru Východního středomoří

 

Novinky

Dne 25. 10. 2018 v prostorách Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem proběhla konference projektu Přeshraniční spolupráce pro rozvoj železniční dopravy Sasko – ČR, který je realizován v rámci přeshraničního Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020. Více informací naleznete zde.

Dne 13. 12. 2017 proběhl workshop projektu Přeshraniční spolupráce pro rozvoj železniční dopravy Sasko – ČR v prostorách Správy železniční dopravní cesty, státní organizace. Veškeré informace naleznete zde.

Dne 22. 6. 2017 proběhla zahajovací konference projektu Přeshraniční spolupráce pro rozvoj železniční dopravy Sasko – ČR v prostorách Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Veškeré informace a materiály naleznete zde.

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt na Lead partnera

Alena Tvrdá

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Generální ředitelství, odbor strategie (RFC)
Dlážděná 1003/7
110 00  Praha 1
Česká republika


Email: tvrda{zavináč}szdc{tečka}cz
 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC