Volná místa

Státní organizace Správa železniční dopravní cesty je významným českým zaměstnavatelem, který nabízí stabilní zaměstnání ve všech regionech České republiky. Uchazečům o zaměstnání nabízíme kvalitní uplatnění, kvalifikační rozvoj a možnost využití zaměstnaneckých benefitů.

V rámci spolupráce se školami si mohou zaměstnanci zvyšovat vzdělání na středních i vysokých školách. Studentům těchto škol umožňujeme vykonávání odborné praxe na našich pracovištích. Více informací o spolupráci se školami a studenty naleznete na našem studentském webu www.szdc.cz/studenti.

Disponujeme obecně uznávaným systémem bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců, jehož součástí je i zajištění kvalitní zdravotní péče.