Úsek ekonomický

Náměstek generálního ředitele pro ekonomiku
Ing. Aleš Krejčí     ENsek@szdc.cz
Sekretariát   tel.: + 420 222 335 753  

 

Odbor finanční telefon e-mail
Ing. Hana Eliášová, MSc. ředitelka odboru  +420 972 235 509 eliasovah@szdc.cz
Ing. Janka Pilveinová vedoucí odd. finančních operací +420 972 235 226 pilveinova@szdc.cz
Ing. Petr Mareš vedoucí odd. mimořádných událostí a škod +420 972 235 425 maresp@szdc.cz
Ing. Robert Nachtman, MBA vedoucí odd. závazků a pohledávek a EDP +420 972 246 418 maresp@szdc.cz

 

Odbor ekonomiky a kontrolingu telefon e-mail
Ing. Jan Příleský ředitel odboru +420 972 235 876 prilesky@szdc.cz
Ing. Miloš Machek vedoucí odd. výkaznictví +420 972 235 497 machek@szdc.cz
Ing. Miloš Procházka vedoucí odd. kontrolingu +420 972 235 482 prochazka@szdc.cz
Ing. Stanislav Dudek vedoucí odd. kalkulací a cen +420 972 235 874 dudeks@szdc.cz

 

Odbor účetnictví a daní telefon e-mail
Ing. Ladislav Kuna ředitel odboru +420 972 235 458 kunal@szdc.cz
Ing. Pavla Hlaváčková vedoucí odd. investiční účtárny +420 972 235 694 hlavackovap@szdc.cz
Ing. Vanda Zídková vedoucí odd. všeobecné účtárny +420 972 235 220 zidkova@szdc.cz
Ing. Milan Novosad vedoucí odd. metodiky ekonomických úloh +420 972 235 212 novosad@szdc.cz
neobsazeno vedoucí odd. správy daní    

 

Odbor vnitřní správy telefon e-mail
Ing. Vladimír Brzek ředitel odboru +420 972 235 405 brzekv@szdc.cz
Bc. Romana Tůmová vedoucí odd. provozně hospodářské +420 972 235 406 tumovar@szdc.cz
Václav Hruška vedoucí odd. vnitřní správy +420 972 235 468 hruska@szdc.cz
Bc. Petra Dudková vedoucí odd. autoprovozu +420 972 235 885 dudkova@szdc.cz
Mgr. Jan Klozar vedoucí odd. spisové služby +420 972 235 455 klozar@szdc.cz

 

Odbor informatiky telefon e-mail
Ing. Stanislav Švarc ředitel odboru +420 972 235 345 svarc@szdc.cz
Tomáš Hanák vedoucí odd. IT architektury +420 972 235 855 hanakt@szdc.cz
Ing. Martin Novák vedoucí odd. serverů a klientských IT zařízení +420 972 235 355 novak@szdc.cz
Ing. Zbyněk Krupař vedoucí odd. softwarových aplikačních služeb +420 972 235 655 krupar@szdc.cz
Ing. Tomáš Vostřel vedoucí odd. projektů IT a HelpDesku +420 972 235 755 vostrel@szdc.cz
Ing. Martin Srbecký vedoucí odd. softwarových infrastrukturních služeb +420 972 524 037 srbecky@szdc.cz
Ing. Petr Drozd vedoucí odd. SAP   drozd@szdc.cz
Tomáš Andrýs vedoucí odd. provozních aplikací   andrys@szdc.cz

 

Odbor právních činností   telefon e-mail
JUDr. Marcel Baťha ředitel odboru   batha@szdc.cz
Mgr. Ondřej Bidrman vedoucí odd. vymáhání pohledávek +420 972 235 586 bidrman@szdc.cz
Mgr. Jan Čermák vedoucí odd. podpory investičních a majetkových činností +420 972 235 294 cermakj@szdc.cz
Mgr. František Chabičovský vedoucí odd. drážního práva a legislativy +420 972 741 736 chabicovsky@szdc.cz

 

Odbor prodeje a pronájmu telefon e-mail
Ing. Jakub Červenka ředitel odboru +420 972 235 579 cervenka@szdc.cz
Mgr. Zuzana Dohnálková vedoucí odd. prodeje majetku +420 972 235 360 dohnalkova@szdc.cz
Ing. Hana Hoserová vedoucí odd. nabývání majetku a technické podpory +420 972 235 428 hoserova@szdc.cz
Mgr. Radana Man vedoucí odd. obchodního využití majetku +420 605 230 806 man@szdc.cz
Ing. Alice Bílková vedoucí odd. bytového hospodářství +420 972 235 235 bilkova@szdc.cz

 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC