Úsek ekonomický

Náměstek generálního ředitele pro ekonomiku
Ing. Aleš Krejčí     ENsek@szdc.cz
Sekretariát   tel.: + 420 222 335 753  

 

Odbor právních činností   telefon e-mail
JUDr. Marcel Baťha ředitel odboru   batha@szdc.cz
Mgr. Jan Čermák vedoucí odd. podpory invest.a majet.činností +420 972 235 294 cermakj@szdc.cz
Mgr. Ondřej Bidrman vedoucí odd. vymáhání pohledávek +420 972 235 586 bidrman@szdc.cz

 

Odbor finanční telefon e-mail
Ing. Petr Tauber ředitel odboru  +420 972 235 591 tauber@szdc.cz
Ing. Janka Pilveinová vedoucí odd. finančně platebního styku +420 972 235 226 pilveinova@szdc.cz
Ing. Pavla Hlaváčková vedoucí odd. investiční účtárny +420 972 235 694 hlavackovap@szdc.cz
Ing. Milan Novosad vedoucí odd. metodiky ekonomických úloh +420 972 235 212 novosad@szdc.cz
Ing. Vanda Zídková vedoucí odd. všeobecné účtárny +420 972 235 220 zidkova@szdc.cz
Ing. Petr Mareš vedoucí odd. vypořádání škodních událostí +420 972 235 425 maresp@szdc.cz

 

Odbor ekonomiky a kontrolingu telefon e-mail
Ing. Jan Příleský ředitel odboru +420 972 235 876 prilesky@szdc.cz
Bc. Petra Dudková vedoucí odd. autoprovozu +420 972 235 885 dudkova@szdc.cz
Ing. Stanislav Dudek vedoucí odd. kalkulací a cen +420 972 235 874 dudeks@szdc.cz
Ing. Miloš Procházka vedoucí odd. kontrolingu +420 972 235 482 prochazka@szdc.cz
Ing. Miloš Machek vedoucí odd. výkaznictví +420 972 235 497 machek@szdc.cz

 

Odbor smluvních vztahů telefon e-mail
JUDr. Hana Honzáková ředitel odboru +420 972 235 588 honzakova@szdc.cz
Ing. Miroslav Kövešlygety vedoucí odd. evidence výkonů a správy poplatků dopravců +420 972 235 450 koveslygety@szdc.cz
Ing. Jiří Šiman vedoucí odd. smluv.vztahů s dopravci a provozovateli dráhy +420 972 244 562 siman@szdc.cz

 

Odbor účetnictví a daní telefon e-mail
Ing. Ladislav Kuna ředitel odboru +420 972 235 458 kunal@szdc.cz

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC