Úsek provozuschopnosti dráhy

Náměstkyně generálního ředitele pro provozuschopnost dráhy
Ing. Marcela Pernicová     NPSsek@szdc.cz
Sekretariát   tel. +420 972 235 211 fax. +420 222 335 389

 

Odbor nákupu a veřejných zakázek telefon e-mail
Mgr. Martina Kotková, Ph.D. ředitelka odboru +420 972 235 402 kotkovam@szdc.cz
Ing. PhDr. Radim Chyba vedoucí odd. administrace veřejných zakázek +420 972 235 784 chyba@szdc.cz
Mgr. Lucie Holá vedoucí odd. právní podpory a metodiky veřejných zakázek +420 972 235 538 holal@szdc.cz
Stanislav Smeták vedoucí odd. nákupu, prodeje a MTZ +420 972 235 513 smetak@szdc.cz

 

Odbor traťového hospodářství telefon e-mail
Ing. Radovan Kovařík ředitel odboru +420 972 244 486 kovarik@szdc.cz
Ing. Jan Čihák vedoucí odd. železničního svršku +420 972 244 488 cihak@szdc.cz
Ing. Jiří Šídlo vedoucí odd. železničního spodku a budov +420 972 244 489 sidlo@szdc.cz
Ing. Miroslav Teichman vedoucí odd. železničních mostů a tunelů +420 972 244 650 teichman@szdc.cz
 
Ing. Miroslav Hollan vedoucí odd. kolejové mechanizace +420 972 244 660 hollan@szdc.cz

 

Odbor zabezpečovací a telekomunikační techniky telefon e-mail
Ing. Martin Krupička ředitel odboru +420 972 235 474 krupicka@szdc.cz
Bc. Ondřej Borovský vedoucí odd. telekom. techniky a síť.apl. +420 972 244 356 borovsky@szdc.cz
Ing. Jiří Kaláč vedoucí odd. zabezpečovací techniky +420 972 244 473 kalac@szdc.cz
 

 

Odbor provozuschopnosti telefon e-mail
Ing. Bohuslav Stečínský, MSc. ředitel odboru +420 972 244 276 stecinsky@szdc.cz
Ing. Petr Vévoda vedoucí odd. provozní  +420 972 244 505 vevoda@szdc.cz
Ing. Libor Šíp vedoucí odd. správy infrastruktury
a zkoušek
+420 972 244 328 sip@szdc.cz
Ing. Rudolf Zelinka vedoucí odd. životního prostředí +420 972 244 672 zelinka@szdc.cz
Ing. Radomír Havlíček vedoucí odd. hlavního geodeta dráhy +420 972 244 578 havlicekr@szdc.cz

 

Odbor pozemních staveb telefon e-mail
Ing. Stanislav Bytnar ředitel odboru +420 972 221 700 bytnar@szdc.cz
Ing. David Blahoš, MBA vedoucí odd. provozu budov +420 972 221 730 blahos@szdc.cz
Ing. Václav Klíma vedoucí odd. metodiky údržby budov +420 972 221 731 klimav@szdc.cz
Ing. Jan Vraný vedoucí odd. koncepce a rozvoj pozemních staveb +420 972 221 750 vrany@szdc.cz

 

Odbor elektrotechniky a energetiky telefon e-mail
Ing. Jaromír Hrubý ředitel odboru +420 972 322 830  hruby@szdc.cz
Ing. Pavel Krkoška vedoucí odd. techniky aprovozu +420 972 322 766 krkoska@szdc.cz
neobsazeno vedoucí odd. trakční energetiky a EMS    
Bc. Aleš Surý vedoucí odd. hlavního energetika SŽDC +420 972 322 824 surya@szdc.cz

 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC