Modernizace dráhy

K 1.1.2003 převzala, na základě zákona č. 77/2002 Sb., povinnost zajišťování modernizace ŽDC v majetku České republiky Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Modernizací dráhy se rozumí všechny investice, kterými se pořizuje nebo zhodnocuje majetek tvořící železniční dopravní cestu a majetek, který je součástí dráhy.

Priority SŽDC v oblasti modernizace dráhy :

  • Modernizace čtyř železničních koridorů
  • Modernizace vybraných železničních uzlů
  • Interoperabilita vybrané železniční sítě
  • Pokračování elektrizace vybraných železničních tratí
  • Regionální projekty
  • Racionalizace vybraných tratí a železničních stanic
  • Investice do majetku železniční dopravní cesty s cílem udržení její provozuschopnosti
  • Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech
  • Výhledová příprava realizace vysokorychlostních tratí na území ČR s cílem napojení nejdůležitějších velkých aglomerací do evropského systému vysokorychlostních tratí

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC