Optimalizace trati Benešov u Prahy - Strančice

Místo realizace: Středočeský kraj
Koridor: 4
Datum zahájení projektu: 6. říjen 2006
Datum ukončení projektu: 31. květen 2010
Zdroj financování EU: Fond soudržnosti
Schválený příspěvek EU: 111 268 672 €
Celkové schválené náklady projektu: 5 300 211 402 Kč
Schválený příspěvek EU: 2 800 660 283 Kč
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)
Datum schválení projektu: 21. prosinec 2009
Projekt schválil/(a): Evropská komise
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T
Oblast podpory: 1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC