Optimalizace trati Praha-Bubeneč - Praha-Holešovice

Číslo projektu: CZ.1.01/1.1.00/13.0313
Místo realizace: hlavní město Praha
Přesné místo realizace: Praha-Bubeneč
Koridor: 1, 4
Datum zahájení projektu: 30. listopad 2012
Datum ukončení projektu: 31. leden 2016
Zdroj financování EU: Fond soudržnosti
Celkové schválené náklady projektu: 1 208 429 612 Kč
Schválený příspěvek EU: 706 729 208 Kč
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)
Zhotovitel: Sdružení Bubeneč – Holešovice, vedoucí účastník Metrostav a.s., účastník Subterra a.s.
Zhotovitel projektové dokumentace stavby: IKP Consulting Engineers, s.r.o., Praha
Datum schválení projektu: 20. prosinec 2013
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T
Oblast podpory: 1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC