Modernizace trati České Budějovice - Nemanice I

Číslo projektu: CZ 1.01/1.1.00/10.0179
Místo realizace: Jihočeský kraj
Koridor: 4
Datum zahájení projektu: 28. leden 2011
Datum ukončení projektu: 28. leden 2014
Zdroj financování EU: Fond soudržnosti
Celkové schválené náklady projektu: 1 215 235 597 Kč
Schválený příspěvek EU: 628 165 879 Kč
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)
Stavební dozor: SŽDC, s.o., Stavební správa západ
Zhotovitel: EUROVIA a.s.
Zhotovitel projektu stavby a autorský dozor: IKP Consulting Engineers, s.r.o, Praha, Ing. Halama Miroslav
Datum schválení projektu: 17. červen 2010
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T
Oblast podpory: 1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC