Modernizace trati Veselí nad Lužnicí - Tábor, 1. část, úsek Doubí u Tábora - Tábor

Místo realizace: Jihočeský kraj
Koridor: 4
Datum zahájení projektu: 1. prosinec 2006
Datum ukončení projektu: 31. červenec 2009
Zdroj financování EU: Fond soudržnosti
Schválený příspěvek EU: 75 817 137 €
Celkové schválené náklady projektu: 3 645 400 780 Kč
Schválený příspěvek EU: 1 886 080 182 Kč
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)
Zhotovitel: Sdružení Doubí - Tábor, vedoucí účastník sdružení OHL ŽS, a.s., další účastníci: Subterra, a.s., Viamont DSP a.s.
Datum schválení projektu: 19. březen 2010
Projekt schválil/(a): Evropská komise
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T
Oblast podpory: 1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC