GSM-R dokončení I. NŽK

Číslo projektu: CZ.1.01/1.2.00/07.005
Místo realizace: hlavní město Praha, Jihomoravský kraj, Pardubický kraj, Středočeský kraj
Přesné místo realizace: NUTS3: Jimoravský, Pardubický, Středočeský, Hlavní město Praha
Koridor: 1, 3, 4
Datum zahájení projektu: 16. červenec 2007
Datum ukončení projektu: 31. leden 2009
Zdroj financování EU: Fond soudržnosti
Celkové schválené náklady projektu: 813 267 490 Kč
Schválený příspěvek EU: 579 755 826 Kč
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)
Datum schválení projektu: 19. únor 2008
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T
Oblast podpory: 1.2 - Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s Technickými specifikacemi pro interoperabilitu (TSI) a rozvoj telematických systémů

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC