Optimalizace trati Horní Dvořiště st. hranice - České Budějovice

Číslo projektu: CZ.1.01/1.1.00/07.0006
Místo realizace: Jihočeský kraj
Přesné místo realizace: České Budějovice, Kamenný Újezd, Včelná, Velešín, Kaplice, Dolní Dvořiště, Horní Dvořiště
Koridor: 4
Datum zahájení projektu: 16. listopad 2007
Datum ukončení projektu: 30. červen 2009
Zdroj financování EU: Fond soudržnosti
Schválený příspěvek EU: 36 062 780 €
Celkové schválené náklady projektu: 1 520 673 573 Kč
Schválený příspěvek EU: 841 525 002 Kč
Skutečné celkové náklady projektu: 1 520 673 573 Kč
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)
Zhotovitel: Sdružení Jižní koridor, vedoucí sdružení: Skanska DS a.s., účastník: Viamont DSP a.s.
Zhotovitel projektu stavby a autorský dozor: METROPROJEKT Praha a.s.
Zhotovitel projektové dokumentace stavby: METROPROJEKT Praha a.s.
Datum schválení projektu: 21. prosinec 2011
Projekt schválil/(a): Evropská komise
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T
Oblast podpory: 1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC