Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí - II. část, úsek Horusice - Veselí nad Lužnicí

Místo realizace: Jihočeský kraj
Koridor: 4
Datum zahájení projektu: 1. červen 2011
Datum ukončení projektu: 31. prosinec 2015
Zdroj financování EU: Fond soudržnosti
Celkové schválené náklady projektu: 1 946 428 004 Kč
Schválený příspěvek EU: 1 094 590 346 Kč
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)
Datum schválení projektu: 11. listopad 2015
Projekt schválil/(a): Evropská komise
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T
Oblast podpory: 1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC