Modernizace západní části žst. Praha hl.n., 2. část, nást. I - IV

Místo realizace: hlavní město Praha
Koridor: 3, 4
Datum zahájení projektu: 7. leden 2008
Datum ukončení projektu: 30. duben 2009
Zdroj financování EU: Fond soudržnosti
Schválený příspěvek EU: 41 624 549 €
Celkové schválené náklady projektu: 1 764 393 514 Kč
Schválený příspěvek EU: 969 185 993 Kč
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)
Datum schválení projektu: 4. listopad 2011
Projekt schválil/(a): Evropská komise
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T
Oblast podpory: 1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC