Modernizace trati Tábor - Sudoměřice u Tábora

Číslo projektu: CZ.1.01/1.1.00/12.0290
Místo realizace: Jihočeský kraj
Přesné místo realizace: Tábor, Chotoviny, Sudoměřice u Tábora
Koridor: 4
Datum zahájení projektu: 1. duben 2013
Datum ukončení projektu: 31. prosinec 2015
Zdroj financování EU: (Plánuje se) Spolufinancování v rámci OP Doprava z Fondu soudržnosti
Celkové schválené náklady projektu: 3 641 257 962 Kč
Schválený příspěvek EU: 1 882 033 936 Kč
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)
Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T
Oblast podpory: 1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC